Güvenli ilaç hazırlama

Birçok faktör bir araya gelerek ilaçların hastane eczanelerinde yerel olarak hazırlanmasına duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Getinge güvenliği sağlayan ve maliyetleri düşük tutan izolatörler geliştirmiştir.

Sorun

Kanser tedavilerinin, biyoteknoloji ürünlerinin, liyofilize ilaç ürünlerinin ve kişiye özgü ilaç tedavilerine yönelik eğilimin artması, ilaçların yerel olarak hazırlanmasına duyulan ihtiyacı doğuran faktörlerdir. Ancak bu ürünler, ilacı seyreltilmiş biçimde alan hastalar için faydalı olsa da, dolum talimatlarına göre bunları işleyen personel için toksik olabilir. Zaman içinde en düşük miktarlar bile birikerek kanser, doğal düşük (spontan abortus) ile bulantı ve kusma gibi akut etkiler dahil, istenmeyen yan etkilere neden olabilir. İlaçlar kanserojen, teratojenik ve/veya mutajenik olabilir.

Çözüm

Getinge, operatörü fiziksel olarak çalışma ortamından ayıran ve ilacı güvenli bir şekilde steril bariyer kapsamında tutan çeşitli bariyer izolatörler geliştirmiştir. Bu sayede operatör ve çevre korunurken, aynı anda ürünün kontamine olması da önlenir. Ayrıca maliyeti yüksek olan steril temiz oda ihtiyacı da ortadan kalkar. Buna ek olarak çevreleyen ortam steril olduğundan (doğrulanmıştır), açık konteynerde kalanlar daha sonraki reçetelerde kullanılabilir.