You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Ta strona internetowa używa plików cookie

Kontynuując korzystanie z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji o plikach cookie i sposobie ich używania można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Getinge Flow-i

Znieczulenie z niskimi przepływami niesie ze sobą korzyści pulmonologiczne, ekonomiczne i ekologiczne

W przypadku znieczulenia z niskimi przepływami system do oddychania zwrotnego wykorzystuje przepływ świeżych gazów (FGF), który jest mniejszy od wentylacji pęcherzykowej. Ta technika zużywa mniejszą ilość środka anestetycznego, emituje mniej gazów do atmosfery i poprawia dynamikę przepływu wdychanego powietrza. Niski przepływ oznacza ogólnie przepływ świeżych gazów poniżej 1,0 l/min. W przepływie minimalnym wartość FGF jest obniżana do 0,5 l/min.

Zaproszenie na interaktywny kurs znieczulenia nisko przepływowego

Na naszym 1,5-dniowym szkoleniu dowiesz się, że dzięki odpowiedniej wiedzy i wyposażeniu znieczulenie z niskim i minimalnym przepływem jest nie tylko bezpieczne, ale pozwala także oszczędzać czas i środek anestetyczny. Kurs obejmuje prezentację teoretyczną, praktyczne ćwiczenia na zwierzętach oraz pokaz podczas prawdziwej operacji. 

Zapraszamy do Gandawy w Belgii, 8-9 listopada 2018 roku!

Zapisz się na kurs Pobierz zaproszenie

Dlaczego powinniśmy wprowadzić znieczulenie z niskim lub minimalnym przepływem?

Ograniczenie przepływu świeżych gazów niesie ze sobą kilka korzyści:

Ekonomia

Wydatki na środek anestetyczny stanowią znaczną część kosztu posiadania urządzeń do znieczulenia. Zmniejszenie zużycia środka w sali operacyjnej pozytywnie odbije się na wysokości kosztów całego szpitala.

Wpływ na środowisko

W przypadku znieczulenia z niskimi przepływami do środowiska uwalniana jest mniejsza ilość środka anestetycznego, co zmniejsza wpływ fluoropochodnych węglowodorów i tlenku azotu na powłokę ozonową.

Komfort i bezpieczeństwo pacjenta

Niski poziom FGF poprawia dynamikę przepływu wdychanych gazów, zwiększa klirens rzęskowy, utrzymuje ciepłotę ciała i ogranicza utratę wody. Mniejsze przypływy dodatkowo zmniejszają ryzyko doznania urazów ciśnieniowych, ponieważ obniżają wysokie ciśnienia w układzie oddechowym.

Bezpieczeństwo personelu sali operacyjnej

Dzięki mniejszej ilości gazów uwalnianych do atmosfery stężenie gazu znieczulającego w sali operacyjnej ulega znacznemu obniżeniu. To ogranicza ryzyko zawodowe personelu pracującego na sali operacyjnej.

Teoria i praktyka znieczulenia z minimalnym przepływem świeżych gazów

Publikacja Brattwall i in. w Canadian Journal of Anesthesia przedstawia zalety znieczulenia z minimalnym przepływem świeżych gazów.  Znajdują się tam również praktyczne porady na temat bezpiecznego znieczulenia z niskim i minimalnym przepływem w rutynowej praktyce klinicznej.

Jakie potencjalne zagrożenia wiążą się ze znieczuleniem z niskim przepływem?

Mieszanki hipoksemiczne

Mieszanki hipoksemiczne są największym zagrożeniem związanym ze znieczuleniem nisko przepływowym. Ograniczenie przepływu świeżych gazów w układzie oddychania zwrotnego stwarza różnicę pomiędzy stężeniem O2 (FD) dostarczanego na wspólny wylot gazów a wdychanym O2 (FIO2). W związku z tym poziom FIO2 staje się niższy od frakcji dostarczanego tlenu (FDO2). Ten fakt można czasem przeoczyć, a niedostosowanie ustawień może spowodować powstanie mieszanek hipoksemicznych. Zaprezentowano aktywną ochronę hipoksemiczną, która chroni przed powstawaniem mieszanek hipoksemicznych. 

Flow-i Anesthesia Machine

Niewystarczająca głębokość znieczulenia

Podczas znieczulenia z niskim przepływem występuje ryzyko niewystarczającego stężenia gazów anestetycznych. System automatycznego sterowania gazem (AGC) eliminuje potrzebę ciągłej ręcznej regulacji FGF, FIO2 i EtAA. Docelowa automatyczna regulacja FIO2 pomoże w ochronie przed hipoksją. Docelowe ustawienie EtAA z żądaną prędkością dojścia do celu zmniejszy ryzyko podania niewystarczającej lub nadmiernej ilości środka.

Więcej informacji na temat automatycznego sterowania gazem (AGC)