You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Ta strona internetowa używa plików cookie

Kontynuując korzystanie z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji o plikach cookie i sposobie ich używania można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Ogranicz powikłania chorobowe i koszt ochronnej wentylacji płuc

Gdyby zgrupować wszystkie okołooperacyjne urazy narządów, byłyby one trzecią pod względem częstotliwości przyczyną zgonów w USA.[1] Zapobieganie urazom narządów, np. uszkodzeniu płuc, może zmniejszyć potrzebę świadczenia bardziej intensywnej opieki okołooperacyjnej.[2]

Poznaj korzyści finansowe, jakie przyniesie ograniczenie liczby powikłań pooperacyjnych

Koszt leczenia powikłań pooperacyjnych waha się od 10 000 do 34 000 USD dla jednego pacjenta.[3] [4] Przedstawiamy film, na którym dr Frédéric Michard omawia sposób, w jaki ochronna wentylacja płuc może pomóc w zmniejszeniu kosztów, ograniczając liczbę powikłań pooperacyjnych.

Zmniejsz liczbę powikłań płucnych

Spośród 76 pacjentów, którzy doznali poważnych powikłań płucnych i pozapłucnych, 72,3% należało do grupy, która nie korzystała z ochronnej wentylacji płuc z zastosowaniem niskich objętości oddechowych oraz PEEP.[5] Dodatkowo pacjencji z tej grupy przebywali w szpitalu średnio o 2,45 dnia dłużej.

Więcej informacji na temat wyników badania opublikowanego w New Journal of English Medicine

Dowiedz się, jak prof. Garcia leczy powikłania pooperacyjne

Prof. Garcia-Fernandez, światowej sławy wykładowca anestezjologii z Madrytu, Hiszpania, dzieli się swoją wiedzą o tym, jak chronić płuca podczas znieczulenia. Interpretuje wyniki najnowszych badań i omawia zalecenia do zastosowania PEEP, ciśnienia napędowego i objętości oddechowej w celu ograniczenia powikłań płucnych. 

Dlaczego rekrutacja płuc ma znaczenie?

Rekrutacja płuc może w znacznym stopniu złagodzić niedodmę, pomagając w zapobieganiu powikłaniom pooperacyjnym, takim jak hipoksemia, zapalenie puc, miejscowa reakcja zapalna oraz uraz płuc spowodowany wentylacją.

— Dane, które obecnie znamy, przekonują, że powinniśmy rekrutować wszystkich pacjentów — wyjaśnia dr Carlos Ferrando. Należy wykonywać manewr rekrutacji na zasadzie stopniowego zwiększania PEEP. Tak jest bezpieczniej.

Rekrutacja płuc podczas znieczulenia ma znaczenie — zarówno dla Ciebie, jak i Twoich pacjentów.

Niektórzy lekarze twierdzą, że rekrutacja płuc jest skomplikowana i czasochłonna — ale nie musi taka być.

Wybierz technologię, która ułatwia stosowanie ochronnej wentylacji płuc

W intensywnej terapii już wcześniej zastąpiono starsze technologie wentylacji wykorzystujące m.in. tłok, worek w butelce czy też miechy, bardziej precyzyjnymi i sprawniejszymi rozwiązaniami.

Dlaczego nie wprowadzić opieki na tym samym poziomie na salę operacyjną?

Zapewnij pacjentom opiekę ochronną, której potrzebują

Wszystkie źródła

  1. 1. Karsten Bartels i in. Perioperative Organ Injury. Anesthesiology 12 2013, tom 119, 1474-1489.

  2. 2. Timmers, T.K., M.H. Verhofstad, K.G. Moons, E.F. van Beeck, L.P. Leenen. Long-term quality of life after surgical intensive care admission. Arch Surg. (2011). 146 412–8

  3. 3. Dimick, J.B., S.L. Chen, P.A. Taheri, W.G. Henderson, S.F. Khuri, D.A. Campbell Jr. Hospital costs associated with surgical complications: a report from the private-sector National Surgical Quality Improvement Program. J Am Coll Surg. 2004; 199:531–7

  4. 4. Vonlanthen, R. i in. The impact of complications on costs of major surgical procedures: a cost analysis of 1200 patients. Ann Surg. Grudzień 2011; 254(6): 907-13.

  5. 5. Futier i in. A trial of intraoperative low-tidal-volume ventilation in abdominal surgery. N Engl J Med. 1 sierpnia 2013; 369(5):428-37.