Wybierz region
Wyślij

Globalne wyzwanie

Możliwość zapewnienia ludziom skutecznej, wysokiej jakości opieki zdrowotnej jest głównym wyzwaniem w większości krajów. Połączenie rosnącej liczby ludności i dłuższej średniej długości życia zwiększa presję na systemy opieki zdrowotnej.

Firma Getinge dąży do znalezienia rozwiązań dla tych wyzwań, a tym samym do poprawy jakości życia ludzi. Robimy to, dostarczając naszym klientom niezbędną wiedzę, technologię i zasoby, aby uzyskać optymalne wyniki kliniczne, a w efekcie - by ratować życie.

Poznaj naszych ludzi z pasją

W firmie Getinge możemy być kimkolwiek chcemy. Jesteśmy pasjonatami życia i tego, kim jesteśmy. Teraz razem opowiadamy nasze historie światu! Zobacz nowy film, z udziałem niektórych z naszych fantastycznych pracowników!

Team meeting

Różnorodność i równość

Firma Getinge jest głęboko przekonana, że różnorodność jest siłą napędową innowacji, kultury i przyciągania talentów. Ponieważ chcemy być atrakcyjnym pracodawcą, zarówno dla dzisiejszych, jak i przyszłych pracowników, zapewnienie równych szans zatrudnienia i rozwoju wszystkim pracownikom - niezależnie od płci, rasy, religii i innych nieistotnych czynników kontekstowych - jest podstawą wszystkich naszych działań.

A factory worker during his work

Prawa człowieka

Każda osoba na świecie zasługuje na godne i równe traktowanie. Nasze przywiązanie do praw człowieka, niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie działamy, jest określone w naszym kodeksie postępowania i polityce praw człowieka. Każdy pracownik firmy Getinge, który podejrzewa naruszenie naszej polityki, powinien to zgłosić, a firma zobowiązuje się do przeprowadzenia dochodzenia i podjęcia odpowiednich działań.