You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

COVID-19 Centrum Informacji

Pracownicy służby zdrowia mogą uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące korzystania z naszej oferty leczenia pacjentów, a także inne praktyczne informacje i porady.

Czytaj więcej

Nurse holding hands with a baby

Rozwiązania do ochrony cudu, jakim jest życie

Największe znaczenie ma potrzeba wprowadzania zintegrowanych rozwiązań i zapewniania dostępu do wiedzy, ponieważ technologia bezustannie się rozwija, a leczenie staje się coraz bardziej skomplikowane. Jako Twój kompleksowy dostawca usług, zapewniamy Ci wsparcie w pełnym spektrum branży klinicznej, abyś nadal mógł zapewniać pomoc, nie rezygnując z jakości i bezpieczeństwa.

Nauka i przemysł

Getinge Life Science to kompleksowa oferta urządzeń, wiedzy technicznej i usług konsultingowych. Razem nasze rozwiązania spełniają zarówno typowe, jak i bardziej wyspecjalizowane, potrzeby, chroniąc przed zanieczyszczeniem w produkcji biofarmaceutyków, badaniach biomedycznych, produkcji urządzeń medycznych i zastosowaniach laboratoryjnych.

Dowiedz się więcej o Nauka i przemysł

Oddziały szpitalne

Działamy tam, gdzie stawką jest życie i zdrowie ludzi, więc robimy wszystko, aby umożliwić Ci wykonywanie pracy w jak najlepszych warunkach. Dowiedz się, co możesz od nas uzyskać, jako od dostawcy kompletnych koncepcji terapeutycznych, który oferuje kompleksowe wyposażenie sal operacyjnych, OIOM-ów i działów CS — w zakresie zintegrowanych rozwiązań i korzyści dla pacjenta.

Dowiedz się więcej o Oddziały szpitalne

Intensywna terapia

Getinge oferuje profesjonalne innowacyjne kliniczne rozwiązania dla intensywnych terapii. Naszym celem jest poprawa codziennej opieki zdrowotnej nad pacjentem poprzez wprowadzanie przyszłościowych technologii i inwestowanie w zaawansowane rozwiązania kliniczne, które zmniejszają koszty i przynoszą pacjentom większe korzyści.

Dowiedz się więcej o Intensywna terapia

Zintegrowane rozwiązania realizacji procesów

IWS to nasza oferta bezpieczniejszej, w pełni zintegrowanej i lepiej wykorzystywanej placówki medycznej, w której można postawić na spójność i skuteczność, umożliwiając personelowi medycznemu skupienie się na jak najlepszej opiece nad pacjentem.

Więcej informacji o IWS

Od planowania do wdrożenia

Getinge buduje miejsca pracy, które nie tylko spełniają dzisiejsze potrzeby, ale również wyprzedzają przyszły rozwój. Łączymy naszą wiedzę w zakresie efektywności i ergonomii z dogłębną analizą rzeczywistego przepływu pacjentów, personelu i narzędzi w Twojej placówce ochrony zdrowia. Inteligentne i przyszłościowe planowanie przynosi efekt w postaci kompleksowych, wydajnych i kosztowo efektywnych rozwiązań na długo optymalizujących Twoje obiegi robocze.

Dowiedz się więcej o Od planowania do wdrożenia

Operacje na bijącym sercu

Pomostowanie tętnic wieńcowych bez użycia krążenia pozaustrojowego (OPCAB) zmniejsza zachorowalność i umieralność wśród pacjentów, w tym prawdopodobieństwo wystąpienia ostrej niewydolności nerek, zmniejsza zapotrzebowanie na transfuzję, łagodzi pooperacyjne objawy neurologiczne, zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru pooperacyjnego oraz skraca czas rekonwalescencji w porównaniu z zabiegami wykonywanymi z zastosowaniem płucoserca.

Dowiedz się więcej o Operacje na bijącym sercu

Serwis

Getinge oferuje kompleksowy program usług posprzedażowych opracowanych w celu maksymalnego wydłużenia okresu przydatności i długoterminowej wartości Twojej inwestycji. Zapewniamy narzędzia, które pomagają w opiekowaniu się wieloma pacjentami podczas rekonwalescencji.

Dowiedz się więcej o Serwis

Operacja na zatrzymanym krążeniu

Nasza kompleksowa oferta wysokiej jakości produktów do pozaustrojowego krążenia podczas operacji na sercu zawiera szereg urządzeń i materiałów eksploatacyjnych, takich jak płucoserca, jednostki grzewczo-chłodzące, oksygenatory, pompy, zbiorniki z filtrami, a także cewniki i kaniule, dobranych zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta i zaplanowanym zabiegiem chirurgicznym.

Dowiedz się więcej o Operacja na zatrzymanym krążeniu