You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

COVID-19 Centrum Informacji

Pracownicy służby zdrowia mogą uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące korzystania z naszej oferty leczenia pacjentów, a także inne praktyczne informacje i porady.

Czytaj więcej

Czy znasz różne opcje terapii ECLS?

Stabilizacja funkcji krążenia i oddychania ma kluczowe znaczenie w leczeniu pacjentów wymagających intensywnej terapii. Właśnie do tego może się przydać aparat do pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych (ECLS) lub do pozaustrojowej oksygenacji membranowej (ECMO), W ostatnich latach terapie te stały się standardowym rozwiązaniem.

W jaki sposób system pozaustrojowego podtrzymywania życia może być przydatny?

Dzięki zastosowaniu mobilnego systemu CARDIOHELP pacjenci korzystają z płuco-serca, które można łatwo podłączyć przy ich łóżku. Mechaniczne pozaustrojowe podtrzymywanie życia daje lekarzom cenny czas. Teraz dostępny jest także przenośny system mechanicznego podtrzymywania życia, do którego można podłączyć pacjentów zawsze i wszędzie.

Poznaj system pozaustrojowego podtrzymywania życia CARDIOHELP

Czy wiesz, że ECLS może uratować życie pacjentom z ARDS?

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) wciąż zbiera duże żniwo ofiar. Pozaustrojowe wspomaganie funkcji życiowych (ECLS) może być dobrym rozwiązaniem tam, gdzie zawiodą standardowe terapie. Zastosowanie ECLS wśród dorosłych pacjentów z ARDS zyskało na popularności w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Coraz więcej specjalistycznych placówek służby zdrowia wykonuje obecnie ECLS i publikowane są wyniki wielu badań, które potwierdzają, że leczenie z zastosowaniem ECLS przynosi lepsze rezultaty leczenia dorosłych pacjentów z ARDS.

Poznaj opcje leczenia dla pacjentów z ARDS

Wstrząs kardiogenny: nierozwiązane wyzwanie kliniczne

Doktor Marko Noc (dyrektor centrum intensywnej opieki internistycznej w szpitalu uniwersyteckim w Lubljanie) opowiada o leczeniu pacjentów ze wstrząsem kardiogennym.

Przeczytaj wywiad

Jak używać pozaustrojowej oksygenacji membranowej w kardiologii interwencyjnej?

Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO) jest jedną z istotnych możliwości wyboru w cathlabie, która może poprawić przeżywalność. Spotkanie z ekspertem pozwoli poznać podstawowe wsparcie ECMO w przypadkach wstrząsu kardiogennego oraz nowe i przyszłe metody pozaustrojowej oksygenacji membranowej. 

Posłuchaj dyskusji z ekspertem

Zalety użycia kaniuli dwuświatłowej do kaniulacji w ECLS

Użycie jednopunktowej, dwuświatłowej kaniuli do żylno-żylnej pozaustrojowej oksygenacji membranowej (v-v ECMO) ma kilka zalet nad metodą opartą na dwóch kaniulach. Pojedyncza kaniula obniża ryzyko recyrkulacji krwi i zachęca do wczesnej mobilizacji i fizjoterapii pacjentów. 

Animacja Avalon Elite