You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Ta strona internetowa używa plików cookie

Kontynuując korzystanie z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji o plikach cookie i sposobie ich używania można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

COVID-19 Centrum Informacji

Pracownicy służby zdrowia mogą uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące korzystania z naszej oferty leczenia pacjentów, a także inne praktyczne informacje i porady.

Czytaj więcej

„Choroba sercowo-naczyniowa (CVD) jest najczęstszą
przyczyną śmierci na świecie i szacuje się, że każdego roku odbiera życie 17,5 miliona ofiar,
co stanowi 30% wszystkich zgonów”.[1]

Czy znasz różne opcje terapii ECLS/ECMO?

Wielu pacjentów z CVD doznaje wstrząsu kardiogennego, który jest częstą konsekwencją zawału serca, ponieważ mięsień sercowy nie jest odpowiednio zaopatrywany w tlen. Do innych stanów chorobowych, które mogą prowadzić do niewydolności serca i (lub) płuc należą: zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), poważne przypadki grypy (np. H1N1), wstrząs septyczny i zatorowość płucna. Pacjenci z poważną niewydolnością serca i (lub) płuc wymagają natychmiastowej stabilizacji i nie jest wykluczone, że trzeba ich będzie przewieźć do innej części szpitala.

Pozaustrojowe wsparcie funkcji życiowych (ECLS) i pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO) są już standardowymi opcjami leczenia mającego na celu stabilizację krążenia krwi i (lub) czynności płuc chorych pacjentów.

Terapia ECLS chroni przed uszkodzeniem narządów

Terapie ECLS i ECMO można stosować do tymczasowego wsparcia pracy serca i (lub) płuc (częściowo lub całkowicie) podczas niewydolności sercowo-płucnej, umożliwiając zachowanie lub wymianę narządu. Żylno-tętnicze wsparcie funkcji życiowych jest stosowane u pacjentów, których serce nie potrafi podtrzymać prawidłowego krążenia lub przestało pracować, co często towarzyszy zawałowi mięśnia sercowego. Żylno-żylne wsparcie funkcji życiowych pomaga w oddychaniu pacjentom z zaburzoną pracą płuc i jest zwykle stosowane w przypadkach, gdy serce wciąż potrafi przepompować krew przez układ krwionośny bez dodatkowego wsparcia.

Zmniejszenie poziomu CO₂ we krwi

Łatwiejsze wdrożenie wentylacji oszczędzającej nawet w przypadkach ostrej niewydolności oddechowej

Zastosowanie systemu Cardiohelp w konfiguracji żylno-żylnej umożliwia skuteczne podawanie tlenu i (lub) obniżenie poziomu CO2 we krwi wśród pacjentów wymagających intensywnej terapii z powodu ARDS, posocznicy i innych stanów chorobowych związanych z ostrą niewydolnością oddechową.

ARDS

Czy wiesz, że ECLS może uratować życie pacjentom z ARDS?

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) wciąż zbiera duże żniwo ofiar. Pozaustrojowe wspomaganie funkcji życiowych (ECLS) może być dobrym rozwiązaniem tam, gdzie zawiodą standardowe terapie. Zastosowanie ECLS wśród dorosłych pacjentów z ARDS zyskało na popularności w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Coraz więcej specjalistycznych placówek służby zdrowia wykonuje obecnie ECLS i publikowane są wyniki wielu badań, które potwierdzają, że leczenie z zastosowaniem ECLS przynosi lepsze rezultaty leczenia dorosłych pacjentów z ARDS.

Wraz z systemem CARDIOHELP Getinge udostępnia przenośne płucoserce zapewniające mechaniczne pozaustrojowe wsparcie funkcji życiowych poprzez zastąpienie lub wsparcie krążenia krwi i (lub) wymiany gazowej. 

Wszystkie źródła

  1. World Health Organization, Global status report on non-communicable diseases 2014.