You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

COVID-19 Centrum Informacji

Pracownicy służby zdrowia mogą uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące korzystania z naszej oferty leczenia pacjentów, a także inne praktyczne informacje i porady.

Czytaj więcej

Wentylacja mechaniczna, z myślą o ludziach.

Naszym celem jest zapewnienie Twoim pacjentom — niezależnie od tego, czy są to osoby dorosłe, dzieci czy noworodki — jak najbezpieczniejszych i jak najwygodniejszych warunków dzięki zastosowaniu wentylacji łatwej w użyciu i obsłudze.

Dlaczego pokochasz pracę z respiratorem Servo

Większe bezpieczeństwo pacjentów

Zmniejsz obciążenie pracą oraz ogranicz liczbę błędów i niebezpiecznych zdarzeń dzięki respiratorowi Servo.[1]

Zapewnij optymalne wsparcie

Szybciej odłączaj pacjentów od wentylacji mechanicznej, aby ograniczyć powikłania i zastosowanie sedacji.[2] [3] [4]

Dostosuj do własnych potrzeb

Zadbaj o najwyższą jakość wentylacji w każdej sytuacji i niezależnie od wielkości pacjenta: od noworodków po dorosłych.

Zabezpiecz inwestycję

Niezawodne działanie, niewielkie potrzeby konserwacyjne i łatwe połączenie z systemami szpitalnymi.

Większe bezpieczeństwo pacjentów

Zadbaj o bezpieczeństwo pacjentów i zmniejsz obciążenie personelu

Z badania opublikowanego niedawno w Critical Care wynika, że wybierając łatwy w użyciu respirator, można zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów, jednocześnie ograniczając obciążenie personelu.[1]

Więcej informacji o łatwej obsłudze

„To tak, jakby mieć podręcznik w maszynie”.

Przystępne instrukcje są dostępne w respiratorach Servo-u/n/air. Są to między innymi prezentowane na ekranie informacje i wskazówki tekstowe dotyczące trybów i ustawień wentylacji, elementy graficzne przedstawiające wpływ ustawień na wentylację; zalecenia podczas alarmów; SAFETY SCALE™ i wiele więcej. Więcej informacji znajdziesz na filmie. 

Optymalna wentylacja i wcześniejsze odłączenie pacjenta

Z badań wynika, że wielu pacjentów intensywnej terapii ma problem z oddychaniem przez respirator. Pacjenci ci mają rozmaite trudności z oddychaniem [5] i zużywają nieproporcjonalnie dużo zasobów.[6] Przewiń w dół, aby się dowiedzieć, jak możemy pomóc w usunięciu tych trudności.

Trudność: unikanie intubacji wśród pacjentów z niewydolnością oddechową

Nieinwazyjna pomoc w oddychaniu może zmniejszyć zapotrzebowanie na intubację, eliminując związane z nią powikłania, takie jak zapalenie płuc związane z wentylacją (VAP),[7] nadmierna sedacja,[8] majaczenie [9] oraz osłabienie związane z pobytem na oddziale intensywnej terapii.[10] Nieinwazyjna pomoc pomaga pacjentom w utrzymaniu aktywności, co jest szeroko stosowaną strategią na wielu oddziałach intensywnej terapii. Servo-u® daje wiele możliwości leczenia pacjentów przy zastosowaniu terapii nieinwazyjnych.

Więcej informacji na temat Servo-u

Trudność: zapobieganie urazom płuc spowodowanym wentylacją (VILI) podczas wentylacji kontrolowanej

Czasem trzeba całkowicie zapanować nad oddechem pacjenta. Takie postępowanie może spowodować urazy ciśnieniowe, objętościowe lub uszkodzić tkankę płucną. Ale występowanie takich powikłań można ograniczyć.[11] Servo Compass® jest narzędziem, które pozwala łatwiej dostrzec zmiany ciśnienia napędowego i objętości oddechowej na każdy kg przewidywanej masy pacjenta; są to parametry mocno powiązane z przeżywalnością.[12] [13] Więcej informacji o Servo Compass znajduje się na filmie.

Trudność: optymalizacja leczenia zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS)

ARDS wymaga wykroczenia poza wentylację mechaniczną i zapoznania się z hemodynamiką pacjenta, ponieważ uszkodzone płuco wykazuje zwiększoną przepuszczalność. Zaawansowane monitorowanie hemodynamiki pacjenta może pomóc w optymalizacji krążenia krwi i zarządzaniu płynami ustrojowymi, rozpoznaniu obrzęku płuc, poprawie wymiany gazowej i skróceniu czasu wentylacji.[14] [15] [16] [17] [18]

Więcej informacji o ARDS

Trudność: zapobieganie urazom płuc spowodowanym wentylacją (VILI) podczas wentylacji wspomaganej

Z badań wynika, że wentylacja wspomagania oddechu sterowanego neuronalnie (NAVA®) wspomaga spontaniczny oddech dzięki lepszej synchronizacji pomiędzy pacjentem a wentylacją oraz poprawionej wymianie gazowej.[19] [20] W systemie NAVA ośrodki oddechowe oraz odruchy w płucach i górnych drogach oddechowych natychmiast ograniczają objętość oddechową po nadmiernym rozszerzeniu płuc. To daje pacjentom możliwość wyboru własnej objętości oddechowej i dostosowania przebiegu oddechu, co może ograniczyć VILI.[21] [22]

Trudność: unikanie dysfunkcji przepony wywołanej wentylacją (VIDD)

Pogrubienie przepony może się zmniejszyć o 21% już po 48 godzinach od zakończenia wentylacji mechanicznej.[23] Rozpoznanie czynności przepony może, ale nie musi nastręczać kłopotów.[24] Sygnał Edi pozwala śledzić czynność przepony pacjenta, a spersonalizowana wentylacja NAVA poprawia pracę przepony dzięki mniejszej liczbie przypadków nadmiernego i niedostatecznego wspomagania.[25] [26] Zobacz film, aby dowiedzieć się więcej o sygnale Edi.

Trudność: unikanie braku synchronizacji pomiędzy pacjentem a respiratorem

Pacjenci wykazujący wysoki stopień asynchroniczności mają gorsze wyniki i dłużej wymagają wentylacji.[27] [28] [29] [30] Brak synchronizacji pomiędzy pacjentem a respiratorem odpowiada także za 42% sedacji stosowanej na intensywnej terapii.[31] Monitorowanie czynności przepony (Edi) ułatwia wykrywanie asynchroniczności, umożliwiając dostosowanie ustawień wentylatora do potrzeb pacjenta.[32] Zobacz film o tym, jak działa Edi. 

Trudność: Uniknięcie zbyt późnego odzwyczajania

Z przeprowadzonego niedawno badania wynika, że 29% pacjentów nie można odzwyczaić od wentylacji mechanicznej ze względu na dysfunkcję przepony. To wydłuża czas wentylacji mechanicznej nawet o 16 dni.[23] Ale dzięki wentylacji NAVA można zapewnić pacjentowi bardziej komfortowe warunki przy mniejszej sedacji i sprawnej przeponie, co może pomóc we wcześniejszym odłączeniu pacjenta.[2] [3] [4] Ponadto monitorowanie czynności przepony (Edi) może pomóc w ocenie gotowości pacjenta do odłączenia i śledzeniu oddechu podczas rekonwalescencji, nawet przy braku wsparcia ze strony respiratora.[32]

Dostosuj wentylację do każdej sytuacji

Uwolnienie od szpitalnej infrastruktury

Dzięki zastosowaniu turbiny wysokiej jakości wentylacja nieinwazyjna staje się bardziej dostępna w całym szpitalu: od oddziału intensywnej terapii po opiekę tymczasową. Respirator Servo-air nadaje się zarówno do wentylacji inwazyjnej, jak i nieinwazyjnej.

Środowisko rezonansu magnetycznego

Servo-i® MR zapewnia ciągłość opieki nad pacjentem w stanie krytycznym w całym procesie rezonansu magnetycznego. Do wykorzystania dla pacjentów wszystkich kategorii dostępna jest pełna czułość wyzwalania oraz różne opcje wentylacji.

Hiperbaryczna komora tlenowa

Servo-i HBO zapewnia wentylację w jakości znanej z oddziałów intensywnej terapii oraz możliwość pełnego monitorowania na głębokości do 30 metrów. Rozwiązanie jest dostępne dla pacjentów wszystkich kategorii.

Oddział intensywnej terapii noworodka

Pomóż noworodkom oddychać, spać i rosnąć. Nasza wentylacja dla noworodków pomaga przezwyciężyć trudności związane z małymi płucami, szybkim oddechem i nieszczelnością.[33] [34]

Zabezpiecz inwestycję i pozbądź się stresu posiadania

Efektywność kosztowa opieki

Respiratory SERVO są łatwe w użyciu, mają niewiele części przeznaczonych do czyszczenia i są łatwe w utrzymaniu, co pozwala skrócić czas szkolenia do minimum i zwiększa wydajność pracy.

Łączność z otoczeniem

Respiratory SERVO można połączyć z wieloma systemami PDMS i urządzeniami do monitorowania stanu pacjenta.[1] Dzięki zastosowaniu przetwornika HL7 system jest zgodny z technologią IHE.

Inteligentne zarządzanie flotą

Podobny wygląd i zbliżone zasady działania respiratorów, a także wymienne moduły wtykowe, zwiększają pewność obsługi i pozwalają na wykorzystanie zarówno respiratorów wysokiej mocy, jak i bardziej mobilnych rozwiązań.

Skalowalny program serwisowy

Świadczone przez nas zdalne przeglądy techniczne pomagają śledzić i przeglądać informacje dotyczące floty z dowolnego komputera na terenie szpitala. Dzięki zastosowaniu oryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części respiratory SERVO zachowują optymalne parametry robocze.

Wszystkie źródła

 1. Morita, Plinio P., Peter B. Weinstein, Christopher J. Flewwelling, Carleene A. Bañez, Tabitha A. Chiu, Mario Iannuzzi, Aastha H. Patel, Ashleigh P. Shier i Joseph A. Cafazzo. The usability of ventilators: a comparative evaluation of use safety and user experience. Critical Care 201620:263.

 2. Emeriaud, G. i in. Evolution of inspiratory diaphragm activity in children over the course of the PICU stay. Intensive Care Med. 2014 Nov; 40(11):1718-26.

 3. Bellani, G., A. Pesenti. Assessing effort and work of breathing. Curr Opin Crit Care. Czerwiec 2014; 20(3):352-8.

 4. Barwing J. i in. Electrical activity of the diaphragm (EAdi) as a monitoring parameter in difficult weaning from respirator: a pilot study. Crit Care. 28 sierpnia 2013; 17(4):R182.

 5. Goligher, E.C., N.D. Ferguson i L.J. Brochard. Clinical challenges in mechanical ventilation. Lancet. 30 kwietnia 2016; 387(10030):1856-66.

 6. Jarr, S. i in. Outcomes of and resource consumption by high-cost patients in the intensive care unit. Am J Crit Care. wrzesień 2002; 11(5):467-73.

 7. American Thoracic Society; Infectious Diseases Society of America. Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, entilatorassociated, and healthcare-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 2005; 171(4):388-416.

 8. Kress, J.P., A.S. Pohlman, M.F. O’Connor, J.B. Hall. Daily interruption of sedative infusions in critically ill patients undergoing mechanical ventilation. N Engl J Med. 2000; 342(20):1471-1477.

 9. Ely, E.W., A. Shintani, B. Truman i in. Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit. JAMA. 2004;291 (14):1753-1762.

 10. Kress, J.P., J.B. Hall. ICU-acquired weakness and recovery from critical illness. N Engl J Med. 2014; 370(17):1626-1635. Slutsky AS. Neuromuscular blocking agents in ARDS. N Engl J Med. 2010; 363(12):1176-1180.

 11. Slutsky, A.S., V.M. Ranieri. Ventilator-induced lung injury. N Engl J Med. 6 marca 2014; 370(10):980.

 12. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. N Engl J Med. 4 maja 2000; 342(18):1301-8.

 13. Amato i in. Driving pressure and survival in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 19 lutego 2015; 372(8):747-55.

 14. Tagami, T., S. Kushimoto, Y. Yamamoto, T. Atsumi, R. Tosa, K. Matsuda, R. Oyama, T. Kawaguchi, T. Masuno, H. Hirama, H. Yokota. Validation of extravascular lung water measurement by single transpulmonary thermodilution: human autopsy study. Crit Care 2010; 14(5): R162.

 15. Mitchell, J.P., D. Schuller, F.S. Calandrino, D.P. Schuster. Improved outcome based on fluid management in critically ill patients requiring pulmonary artery catheterization Am Rev Respir Dis 1992; 145(5): 990-8.

 16. Monnet, X., N. Anguel, D. Osman, O. Hamzaoui, C. Richard, J.L. Teboul. Assessing pulmonary permeability by transpulmonary thermodilution allows differentiation of hydrostatic pulmonary edema from ALI/ARDS. Intensive Care Medicine 2007; 33 (3): 448-53*

 17. Hu, W., C.W. Lin, B.W. Liu, W.H. Hu, Y. Zhu. Extravascular lung water and pulmonary arterial wedge pressure for fluid management in patients with acute respiratory distress syndrome. Multidiscip Respir Med 2014; 9(1):3

 18. McAuley, D.F., S. Giles, H. Fichter, G.D. Perkins, F. Gao. What is the optimal duration of ventilation in the prone position in acute lung injury and acute respiratory distress syndrome? Intensive Care Med 2002; 28:414-8

 19. Sinderby, C., P. Navalesi, J. Beck, Y. Skrobik, N. Comtois, S. Friberg, S.B. Gottfried, L. Lindström: Neural control of mechanical ventilation in respiratory failure. Nat Med. 1999, 5: 1433-1436. 10.1038/71012.

 20. Piquilloud, L., L. Vignaux, E. Bialais, J. Roeseler, T. Sottiaux, P.-F. Laterre, P. Jolliet, D. Tassaux: Neurally adjusted ventilatory assist improves patient-ventilator interaction. Intensive Care Med. 2011, 37: 263-271. 10.1007/s00134-010-2052-9.

 21. Brander, L., C. Sinderby, F. Lecomte, H. Leong-Poi, D. Bell, J. Beck, J.N. Tsoporis, R. Vaschetto, M.J. Schultz, T.G. Parker, J. Villar, H. Zhang, A.S. Slutsky. Neurally adjusted ventilatory assist decreases ventilator-induced lung injury and non-pulmonary organ dysfunction in rabbits with acute lung injury. Intensive Care Med. 2009, 35: 1979-1989. 10.1007/s00134-009-1626-x.

 22. Patroniti, N. i in. Respiratory pattern during neurally adjusted ventilatory assist in acute respiratory failure patients. Intensive Care Med. Luty 2012; 38(2):230-9.

 23. Kim i in. Diaphragm dysfunction (DD) assessed by ultrasonography: influence on weaning from mechanical ventilation. Crit Care Med. Grudzień 2011; 39(12): 2627-30.

 24. Schepens, T. i in. The course of diaphragm atrophy in ventilated patients assessed with ultrasound: a longitudinal cohort study. Crit Care. 7 grudnia 2015;19:422.

 25. Cecchini, J. i in. Increased diaphragmatic contribution to inspiratory effort during neutrally adjusted ventilatory assistance versus pressure support: an electromyographic study. Anesthesiology. Listopad 2014; 121(5): 1028-36.

 26. Di Mussi, R. i in. Impact of prolonged assisted ventilation on diaphragmatic efficiency: NAVA versus PSV. Crit Care. 5 stycznia 2016; 20(1):1.

 27. Thille, A.W., P. Rodriguez, B. Cabello, F. Lellouche, L. Brochard. Patient-ventilator asynchrony during mechanical ventilation: prevalence and risk factors. Intensive Care Med 2006; 32(10): 1515–1522.

 28. Tobin, M.J. i in. Respiratory muscle dysfunction in mechanically ventilated patients. Mol Cell Biochem 1998; 179(1-2): 87–98.

 29. Sassoon, C.S., G.T. Foster. Patient-ventilator asynchrony. Curr Opin Crit Care 2001; 7(1): 28–33.

 30. Blanch, L. i in. Asynchronies during mechanical ventilation are associated with mortality. Intensive Care Med. Kwiecień 2015; 41(4): 633-41.

 31. Pohlman, M.C. i in. Excessive tidal volume from breath stacking during lung-protective ventilation for acute lung injury. Crit Care Med 2008; 36(11): 3019–3023.

 32. Colombo, D. i in. Efficacy of ventilator waveforms observation in detecting patient–ventilator asynchrony. Crit Care Med. Listopad 2011; 39(11): 2452-7.

 33. De la Oliva, C. Schuffelmann, A. Gomez-Zamora, J. Vilar, R.M. Kacmarek. Asynchrony, neural drive, ventilatory variability and COMFORT: NAVA vs pressure support in pediatric patients. A nonrandomized cross-over trial. Int Care med. Epub przeznaczony do druku 6 kwietnia 2012.

 34. Beck, J., M. Reilly, G. Grasselli, L. Mirabella, A.S. Slutsky, M.S. Dunn, C. Sinderby. Patient-ventilator interaction during neurally adjusted ventilator assist in very low birth weight infants. Pediatr Res. Czerwiec 2009; 65(6): 663-8.