You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

COVID-19 Centrum Informacji

Pracownicy służby zdrowia mogą uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące korzystania z naszej oferty leczenia pacjentów, a także inne praktyczne informacje i porady.

Czytaj więcej

Badania biomedyczne

Tworzenie i wdrażanie nowych leków

Sektor badań biomedycznych poszukuje metod zapobiegania chorobom i ich leczenia. Badania te prowadzą to odkryć, które z kolei umożliwiają opracowanie nowych terapii i nowych leków do leczenia ludzi i zwierząt. 

Integralność danych naukowych

Integralność danych naukowych gromadzonych we współczesnych ośrodkach badań biomedycznych ma nadrzędne znaczenie dla ludzkości. Dlatego tak istotne jest to, aby ośrodki badawcze były bezpieczne i wolne od zanieczyszczeń. Aby spełnić ten zawsze aktualny warunek, należy dbać o czystość wiwariów oraz chronić badaczy i techników przed alergenami i patogenami.

Przygotuj bezpieczne i chronione środowisko pracy

Getinge oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie obróbki klatek i barier izolacyjnych. Odpowiednia technologia, wyposażenie i przebieg procesów gwarantują integralność uzyskiwanych w nim danych naukowych.

Obszary zastosowań

Różne zastosowania wymagają różnych metod kontroli właściwości środowiska badawczego. Poznaj najlepsze rozwiązanie razem z Getinge.

Bezpieczne wiwarium bez zanieczyszczeń

Wiwarium jest środowiskiem kontrolowanym, które ma chronić zarówno badanie, jak i personel badawczy. Systemy i rozwiązania Getinge spełniają potrzeby wiwariów w zakresie mycia i sterylizacji i umożliwiają automatyczna obróbkę klatek i podłoża.

Zanieczyszczenia biologiczne — usuwanie materiałów stanowiących zagrożenie biologiczne

W ośrodkach badawczych BSL-3 i BSL-4 odpowiednia obróbka materiałów stanowiących zagrożenie biologiczne ma krytyczne znaczenie. Ośrodki te muszą chronić swoje środowiska badawcze przed zanieczyszczeniem, wdrażając jednocześnie bariery biologiczne, aby chronić środowisko zewnętrzne przed szkodliwymi patogenami. Getinge oferuje rozwiązania do mycia, biodekontaminacji oraz sterylizacji umożliwiające bezpieczną i efektywną utylizację odpadów zgodnie z ich klasyfikacją i według poziomów bezpieczeństwa biologicznego.

Zapobieganie zanieczyszczeniom w sektorze nauki i przemysłu

Dowiedz się, jak możesz chronić produkcję biofarmaceutyków i urządzeń medycznych oraz rozmaite środowiska laboratoryjne przed zanieczyszczeniem.