You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

COVID-19 Centrum Informacji

Pracownicy służby zdrowia mogą uzyskać pomoc i wskazówki dotyczące korzystania z naszej oferty leczenia pacjentów, a także inne praktyczne informacje i porady.

Czytaj więcej

Integrated Workflow Solutions from Getinge

Zintegruj szpitalne procesy, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę

Nawet wtedy, gdy wszyscy mają pełne ręce roboty, priorytetem personelu na wszystkich szpitalnych oddziałach jest zapewnienie pacjentom niezbędnej opieki. Dzięki naszym nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym w obszarze zarządzania przepływem pacjentów, integracją sali operacyjnej i zarządzania artykułami sterylnymi, zarówno pacjenci, jak i personel mogą korzystać z lepszej, bezpieczniejszej i bardziej przewidywalnej opieki szpitalnej.

IWS to nasza oferta bezpieczniejszej, w pełni zintegrowanej i lepiej wykorzystywanej placówki medycznej, w której można postawić na spójność i skuteczność, umożliwiając personelowi medycznemu skupienie się na jak najlepszej opiece nad pacjentem.

Lepsza jakość opieki i optymalizacja zasobów

IWS pomaga w ograniczaniu kosztów dzięki lepszemu wykorzystaniu zasobów, skróceniu czasów pobytu w szpitalu, szybszej realizacji procesów i mniejszemu stopniowi ich skomplikowania. Poprawa bezpieczeństwa personelu i pacjentów może także skutkować zmniejszeniem ryzyka szpitalnych zakażeń i urazów przy pracy.

Więcej czasu na opiekę, mniej żmudnych procedur

Systemy IWS są intuicyjne i dostosowują się do wykonywanego zadania, tworząc lepsze środowisko pracy dzięki możliwości wewnątrz- i międzyoddziałowej koordynacji i komunikacji. To zapewnia większą przejrzystość, lepszy podgląd sytuacji oraz promuje odpowiedzialność oddziałów i identyfikowalność pacjentów.

Utrzymuj spokojne, bezpieczne, dobrze zorganizowane i skomunikowane środowisko opieki

Placówka prowadzona w systemach IWS daje pacjentom i ich rodzinom pewność przewidywalnej i terminowej opieki z jednoznaczną komunikacją w całym okresie hospitalizacji.

 

Z pacjentem na każdym kroku

Zintegrowane rozwiązania do realizacji procesów firmy Getinge optymalizują niektóre szpitalne procedury skupione na przepływie pacjentów, wspierając i ułatwiając realizację procesów przez personel medyczny na wszystkich oddziałach. Mapa IWS ilustruje przebieg pracy realizowanej przy wsparciu IWS i uwypukla poszczególne kroki i zadania, które pozwalają zapewnić pacjentom spokój, bezpieczeństwo i optymalny przebieg procesów.

Udoskonalaj szpitalne procesy, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę

Nasze zintegrowane rozwiązania do realizacji procesów pomagają w tworzeniu lepszych i bezpieczniejszych warunków dla pacjentów i personelu szpitala. Optymalizując przebiegi pracy w łańcuchu dostaw artykułów sterylnych, na sali operacyjnej i w ogóle w całej podróży pacjenta, pomagamy Ci się skupić na tym, co jest najważniejsze — na jakości i efektywności opieki.

IWS - T-DOC assistent packs tray

Zarządzanie artykułami sterylnymi

T-DOC to najwyższej klasy rozwiązanie do zarządzania artykułami sterylnymi i zapewniania ich identyfikowalności, które umożliwia pełen podgląd i integrację łańcucha dostaw narzędzi w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i utylizacji z myślą o jak najlepszej opiece nad pacjentami.

IWS - nurse works in tegris

Integracja sali operacyjnej

Tegris to system integracji sali operacyjnej, który obejmuje integrację wideo i danych, promując prostsze, bezpieczniejsze i sprawniejsze środowisko pracy oraz umożliwiając personelowi medycznemu skupienie się na jak najlepszej opiece nad pacjentem.

Coordinator overviews hospital bed ward capacity in the INSIGHT patient flow management solution

Zarządzanie przepływem pacjentów

INSIGHT to rozwiązanie służące do zarządzania przepływem pacjentów, które zapewnia pełną przejrzystość, współpracę i podgląd sytuacji na oddziałach i w całym szpitalu, umożliwiając kadrze zarządzającej i pracownikom służby zdrowia zapewnienie pacjentom jak najwyższej jakości opieki.

Getinge Online statistics on hospital equipment

Rozwiązania całościowe

Getinge Online jest integralną częścią oferty praktycznych usług i wsparcia technicznego Getinge, która pozwala maksymalnie wykorzystać urządzenia Getinge i utrzymać ich maksymalną wydajność oraz zapewnia dostęp do cennych informacji w osobistym portalu internetowym.

Integrated Workflows Solutions to ensure best hospital management

IWS usługi posprzedażowe

Usługi posprzedażowe obejmują pełne doradztwo, które pozwala zapewnić sukces dzięki optymalnemu przepływowi pracy i najlepszej architekturze rozwiązania IWS.