Välj region
Bekräfta

Sträva efter positiv förändring

Vi strävar efter att bidra positivt till de samhällen där vi är verksamma. Till exempel erbjuds alla medarbetare ledighet varje månad för att stöttaa frivillig- och välgörenhetsorganisationer i de samhällen där de bor och arbetar. Vi samarbetar också med ideella organisationer som WaterAid och Pratham, både på global och lokal nivå.

Sträva efter att öka tillgång till hälso- och sjukvård

Vi är fast beslutna att erbjuda lösningar som gör att patienter kan få enkel och snabb tillgång till bästa möjliga hälso- och sjukvård. Vi gör detta genom att, till exempel tillhandahålla digitala lösningar för att öka effektivitet och skräddarsydd finansiering för att säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonal har de verktyg och det stöd de behöver för att förbättra och rädda liv.

Kunskapsdelning med regeringar och tillsynsmyndigheter

Vi bidrar med vår kunskap till regeringar och tillsynsmyndigheter som arbetar med att utveckla prioriteringar för folkhälsa mot bakgrund av växande befolkning och längre livslängd.

Engagemang för männskliga rättigheter

Vårt engagemang för att upprätthålla mänskliga rättigheter är fastställt i vår uppförandekod, med åtagandet att mänskliga rättigheter ska respekteras i hela vår verksamhet, oavsett var i världen vi verkar.

Lyfta jämställdhet

Vårt globala mångfaldsdirektiv beskriver tydligt att alla medarbetare ska ha lika möjligheter baserat på kompetens, erfarenhet och prestation, oavsett könsidentitet, ras, etnicitet, trosuppfattning, ålder, civilstånd eller familjerättslig status, funktionsnedsättning, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, social bakgrund och/eller andra egenskaper som skyddas av tillämplig lagstiftning.

Stötta utbildningsinitiativ

Vi är engagerade i lokala samhällen och arbetar för positiv förändring genom utbildningsinitiativ. Vi bidrar till exempel via Pratham-initiativet ”Svensk industri för kvalitativ utbildning i Indien”, som fokuserar på att hjälpa barn i delstaten Assam att läsa och räkna.

Team meeting

Jämlikhet och mångfald

På Getinge är vi övertygade om att mångfald är en drivkraft för innovation, kultur och kompetens. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare både för dagens och morgondagens medarbetare genom att tillhandahålla samma arbets- och utvecklingsmöjligheter för alla, oavsett kön, ras, religion och andra irrelevanta yttre faktorer – och det är grundläggande för alla våra aktiviteter.

A factory worker during his work

Mänskliga rättigheter

Alla människor i världen förtjänar att behandlas med värdighet och jämlikhet. Vårt engagemang för mänskliga rättigheter, oavsett var i världen vi bedriver vår verksamhet, är fastställt i vår uppförandekod och vår policy för mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss att alla Getinge-medarbetare som misstänker brott mot vår policy säger ifrån, och företaget har åtagit sig att undersöka ärendet och agera i enlighet därmed.