You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Få de rätta insikterna

Hela vägen, från planering och arkitektur till utrustning, behandlingar och medicin-tekniska helhetslösningar, gör vi allt vi kan för att bidra till att göra vården så säker och pålitlig som möjligt. Läs mer om nya sätt att lösa problem och hur du kan ge dina patienter bästa möjliga förutsättningar för en bra vård.

Life Science

Få mer information och fördjupa dina kunskaper om åtgärder och bästa möjliga rutiner för att förebygga kontamination inom Life Science-industrin. Lär dig av experter genom att läsa rapporter och artiklar om intressanta ämnen som kan hjälpa dig att säkerställa att er forsknings- eller produktionsmiljö är effektiv, säker och kontaminationsfri.

Läs mer om Life Science

Sjukvårdsekonomi

Att rädda liv, spara tid och spara pengar är en global utmaning. Ännu svårare blir det när budgetåtstramningar kombineras med allt högre krav. Genom innovativa produkter, beprövade, smarta lösningar och optimerade arbetsflöden, hjälper vi våra kunder att förbättra såväl patientvården som kirurgiavdelningens omsättning.

Läs mer om Sjukvårdsekonomi

Optimerade kliniska behandlingar

Att hitta rätt behandling, vara en del av läkningsprocessen, rädda och förbättra liv är det yttersta målet för alla inom sjukvården. Vi hjälper våra kunder, varje steg på vägen, genom optimerade processer som säkerställer ett förbättrat vårdresultat för så många som möjligt.

Läs mer om Optimerade kliniska behandlingar

Road map to Hybrid suite

Optimizing the planning process for designing and commissioning the single-discipline, multidisciplinary and multi-modality Hybrid OR.

Läs mer om Road map to the Hybrid OR