You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Att vara steget före

Att förhindra kontaminering är en verklig utmaning. Här får du insikter, kunskap och expertis om hur du säkerställer en produktiv, säker och ren forsknings- och produktionsmiljö.

Välkommen till Getinges samling av Life Science-relaterade artiklar – här delar vi med oss av vår kunskap och expertis inom kontaminationsförebyggande arbete i Life Science-industrin. Här kan du ta del av experters syn på tillämpningar för sterilisering, rengöring och materialförflyttning som säkerställer säkra, tillförlitliga och kontaminationsfria processer och arbetsflöden.

Bevisad täthet hos DPTE-systemet


DPTE®-systemet är branschens riktmärke för säker steril överföring i läkemedelsproduktion. Det minskar både manuellt handhavande och risken för kontaminering.

Läs mer on den beprövade metoden (eng)

De tre främsta orsakerna till kontamination inom biosäkerhetsanläggningar

Kontamination i laboratorier av klass BSL-3- och BSL-4-laboratorier kan innebära risker för personal och närområdet på grund av de farliga ämnen som hanteras i anläggningar av denna typ. Kontamination i andra typer av laboratorium leder vanligen bara till felaktigt positiva resultat från vetenskapliga experiment, men i BSL-3- och BSL-4-anläggningar kan den leda till livsfarliga epidemier.

Läs hela artikeln (engelska)

5 faktorer för säker förflyttning av material in och ut ur BSL-3- och BSL-4-anläggningar

Incidenter vid några av världens mest prestigefyllda BSL-3- och BSL-4-laboratorier den senaste tiden visar med all önskvärd tydlighet att allvarliga problem kan uppstå om rätt protokoll inte följs.

Läs hela artikeln (engelska)

De fyra pelarna i säker rengöring av labbutrustning

För att säkerställa effektiv och snabb rengöring av labbutrustning kan du använda dig av modellen Sinners cirkel. Modellen handlar om hur du kombinerar de fyra komponenterna – kemikalier, mekanisk bearbetning, temperatur och tid – som hjälper dig att nå det resultat du vill ha vid rengöring.