You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Idag är en bra dag

Att hitta rätt behandling, vara en del av läkningsprocessen, rädda och förbättra liv är det yttersta målet för alla inom sjukvården. Vi hjälper våra kunder, varje steg på vägen, genom optimerade processer som säkerställer ett förbättrat vårdresultat för så många som möjligt.

Patientpositionering i operationssalen

Korrekt patientpositionering är en viktig grundförutsättning för ett lyckat kirurgiskt ingrepp. Optimal positionering säkerställer inte bara bästa möjliga åtkomst till operationsområdet, utan förhindrar även långsiktiga konsekvenser från nervskador eller trycksår.

Läs mer om Patientpositionering i operationssalen

Infektionsbekämpning

Varje år drabbas hundratals miljoner människor över hela världen av en vårdrelaterad infektion (HAI, Healthcare Associated Infection). God infektionsbekämpning är en grundförutsättning för att möjliggöra god hälso- och sjukvård på sjukhuset.

Läs mer om Infektionsbekämpning

Anestesi

Läs om forskning, bra praxis och andra erfarenheter kring hur du kan förbättre resultat för patienten, under och efter anestesi.

Läs mer om Anestesi

Mekanisk ventilation

Ta del av våra insikter om hur du kan tillhandahålla en enklare, bättre och tryggare mekanisk ventilation, för dig och dina patienter.

Läs mer om Mekanisk ventilation

LMD – Framtidens operationsbelysning

Flytta fokus från ljuset till ingreppet. Bibehåll optimal visuell skärpa och undvik svårigheter att anpassa ljuset vid stora luminansvariationer.

Läs mer om LMD – Framtidens operationsbelysning

Avancerad patientövervakning

Patientens hemodynamiska tillstånd spelar en viktig roll på många sätt. Djupgående kunskaper om hemodynamik medverkar till att den terapeutiska behandlingen ger ett bättre resultat, speciellt hos en allvarligt sjuk patient.

Läs mer om Avancerad patientövervakning

Organisera din IVA

Intensivvårdsavdelningen ses som frontlinjen för att rädda patienters liv. Att samla ihop resurserna och samtidigt upprätthålla det bästa möjliga arbetsflödet främjar en effektiv läkningsmiljö, bland annat för tidig mobilisering av patienter.

Läs mer om Organisera din IVA

Basics of surgical lighting

The right surgical lighting is critical for patient safety and staff comfort. It should be designed to enable the medical team to focus exclusively on the surgical operation.

Läs mer om Basics of surgical lighting

Brighter lighting isn't necessarily better

Most people have experienced the symptoms of visual fatigue: eyes that feel sore, itchy, or dry. Sometimes our bodies compensate by producing excess tears, causing visual impairment.

Läs mer om Brighter lighting isn't necessarily better

Reducing visual fatigue in the OR

Progressive illumination can have a positive effect on surgical performance.

Läs mer om Reducing visual fatigue in the OR