You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Getinge Flow-i

Lågflödesanestesi ger pulmonella, ekonomiska och miljömässiga fördelar

Vid lågflödesanestesi används ett färskgasflöde (FGF) som är lägre än patientens alveolära ventilation. Denna teknik använder mindre anestesimedel än traditionella metoder, släpper ut mindre gas i atmosfären och skapar ett gynnsamt klimat i den inspirerade gasen.  Lågflödesanestesi definieras vanligtvis som ett färskgasflöde på mindre än 1,0 l/min. I minimiflödesanestesi minskas FGF till 0,5 l/min.

Varför bör vi byta till lågflödesanestesi?

Att minska färskgasflödet ger flera fördelar:

Ekonomi

Kostnaden för anestesimedel står för en stor del av den totala ägandekostnaden. Om du kan minska anestesimedels-
förbrukningen i dina operationssalar ger det positiva effekter på din totala kostnad.

Miljöpåverkan

Vid lågflödesanestesi släpps mindre mängder anestesimedel ut i miljön, vilket minskar flourkarboners och dikväveoxiders inverkan på ozonskiktet.

Patientens komfort och säkerhet

Ett lågt färskgasflöde förbättrar de inandade gasernas flödesdynamik, ökar den mukociliära reningen, upprätthåller kroppstemperaturen och minskar vätskeförlusten. Lägre flöden minskar även risken för barotrauma då trycket i andningskretsen kan minskas.

En säker operationssal

Eftersom mindre mängd anestesigas släpps ut i atmosfären minskar även koncentrationen av anestesigas i operationssalen markant. Det minskar riskerna för personalen i operationssalen.

Minimal lågflödesanestesi - teori och praktik

Artikeln av Brattwall et al., i Canadian Journal of Anesthesia, beskriver fördelarna med minimala färskgasflöden under anestesi. Du får praktisk vägledning kring hur man använder av låga och minimala gasflöden i rutinmässig klinisk praxis.

Vilka är de potentiella riskerna vid lågflödesanestesi?

Hypoxiska blandningar

Vid lågflödesanestesi är den största risken förekomsten av hypoxiska blandningar. När färskgasflödet i återandningskretsen minskas uppstår en skillnad mellan den tillförda syrgaskoncentrationen (FD) vid gasutloppet och den inandade syrgasen (FIO₂). Därför blir den inspirerade syrgaskoncentrationen (FIO₂) lägre än andelen tillförd syrgas (FDO₂) i andningskretsen. Detta fenomen är inte så känt, och om inställningarna inte justeras finns risk för hypoxiska blandningar. Ett aktivt hypoxiskydd som triggas av ett lågt FIO₂ har visat sig förhindra att hypoxiska blandningar bildas. 

Otillräckligt anestesidjup

Vid lågflödesanestesi finns en potentiell risk för att anestesigasens koncentration blir för låg. Med en automatisk gaskontroll (AGC) anger man målvärden för FGF, FIO2 ,EtAA och tid och man behöver inte längre göra regelbundna manuella justeringar.

Möjligheten att styra på FIO2 direkt gör det enklare att undvika hypoxi, och med en möjlighet att styra på EtAA och önskad hastighet kan man minska risken för under- och överdosering.

Läs mer om vår funktion Automatic Gas Control (AGC)