You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Skydda dina patienter under anestesi

Motverka atelektaser för att minska postoperativa komplikationer

Håll patienternas lungor friska

Att bevara och förbättra dina patienters hälsa är de viktigaste målen för hälso- och sjukvården. Det innebär också att försöka undvika postoperativa komplikationer i samband med anestesi, såsom atelektaser.

Atelektaser drabbar över 90 %[1] av alla patienter som sövs, oavsett kön, ålder, hälsotillstånd eller operationslängd, vilket visar vikten av att skydda dina patienters lungor.

Läs artikeln här

Varför är lungrekrytering så viktigt?

Lungrekrytering kan kraftigt minska atelektaser, och därmed bidra till att förhindra postoperativa komplikationer såsom hypoxemi, lunginflammation och Ventilator Induced Lung Injury (VILI) .

"Numera visar forskning att vi bör rekrytera alla patienter", säger Dr Carlos Ferrando. Han fortsätter, "man bör göra rekryteringmanövrar med en stegvis ökning av PEEP eftersom det är säkrare. "

Lungrekryteringsmanövrar under operation gör skillnad - för dig och för dina patienter

En del narkospersonal upplever att lungrekrytering är komplicerat och tidskrävande - men det behöver  det inte vara.

Förhindra hypoxiska blandningar

Visste du att flertalet anestesimaskiner inte alltid förhindrar hypoxiska gasblandningar?

Traditionella hypoxiskydd använder algoritmer för att förhindra att FIO2 blir farligt lågt (< 21 %) i färskgasflödet.

I en studie har man funnit att ungefär 93 % av alla patienter föll under en acceptabel FIO2-nivå med traditionella anestesimaskiner, trots att de hade hypoxiskydd.[2] 

Läs artikeln här

Varför uppstår hypoxiska gasblandningar?

Studier visar att konventionella hypoxiskydd kan misslyckas i att bibehålla den inspirerade syrgaskoncentrationen (FIO2) under lågflödesanestesi.[3] Dessa traditionella hypoxiskydd  är konstruerade för att hindra leverans av hypoxiska blandningar i det tillförda färskgasflödet, inte i den inspirerade gasen. 

Om narkosläkaren inte vidtar åtgärder, eller om din anestesimaskin inte aktivt åsidosätter inställningarna, finns det en stor risk för att den inspirerade syrgaskoncentrationen blir lägre än den tillförda. Patientens säkerhet äventyras. Filmen illustrerar vad som händer.

Hur du undviker hypoxiska blandningar vid lågflödesanestesi

Ett aktivt hypoxiskydd ingriper automatiskt om läkaren inte har vidtagit några åtgärder innan den inspirerade syrgashalten sjunker under 21 %. Det aktiva hypoxiskyddet kommer då att åsidosätta läkarens inställningar och förhindra ytterligare tillförsel av den hypoxiska blandningen.

Läs mer om vårt aktiva hypoxiskydd O₂Guard

Alla referenser

  1. 1. Tusman G, Bohm SH, Warner DO, Sprung J: Atelectasis and perioperative pulmonary complications in high-risk patients. Curr Opin Anesthesiol 2012, Feb;25:1-10

  2. 2. De Cooman, S., Schollaert, C., Hendrickx, J.F.A. et al. J Clin Monit Comput (2015) 29: 491. doi:10.1007/s10877-014-9626-y

  3. 3. Ghijselings, I.E., De Cooman, S., Carette, R. et al. J Clin Monit Comput (2016) 30: 63. doi:10.1007/s10877-015-9684-9