You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Minska hälsorelaterade komplikationer och kostnader med lungprotektiv ventilation

Om man räknar samman alla perioperativa organskador skulle de vara den tredje största dödsorsaken i USA.[1] Att bättre förebygga risken för postoperativa skador på organ som tex lungor, kan minska risken för en ökad eftervård.[2]

Inse kostnadsfördelarna med att minska postoperativa komplikationer

Kostnaderna för postoperativa komplikationer ligger mellan 10 000 och 34 000 dollar per patient.[3] [4] I denna film berättar doktor Frédéric Michard hur användningen av lungskyddande ventilation kan hjälpa dig att spara pengar genom att minska perioperativa komplikationer.

Lungprotektiv ventilation minskar svåra pulmonella komplikationer

Av de 76 patienter som utvecklade omfattande pulmonella och extrapulmonella komplikationer ingick 72,3 % i den grupp som inte fick lungprotektiv ventilation med låga tidalvolymer och PEEP.[5] Patienterna i den grupp som inte fick lungprotektiv ventilation hade i snitt en 2,45 dagar längre sjukhusvistelse.

Läs mer om studien som publicerats i tidningen New Journal of English Medicine

Läs om hur prof. Garcia arbetar för att motverka postoperativa komplikationer

Professor Garcia-Fernandez, en anestesiföreläsare i världsklass från Madrid, Spanien, delar med sig av sina erfarenheter om hur man skyddar lungorna under anestesi. Han tolkar den senaste forskningen och berättar om rekommendationer för PEEP, drivtryck och tidalvolymer med målet att minska pulmonella komplikationer. 

Välj en teknologi som gör det lättare att använda lungprotektiv ventilation

Inom intensivvården har man frångått äldre teknologier, som kolv, bag-in-bottle och bälg, till förmån för mer precisa och moderna lösningar.

Varför skulle inte du tillämpa samma höga vårdstandard på operationssalen?

Se till att du kan leverera den vård som dina patienter behöver

Alla referenser

  1. 1. Karsten Bartels, et al. Perioperative Organ Injury. Anesthesiology 12 2013, Vol.119, 1474-1489.

  2. 2. Timmers, TK, Verhofstad, MH, Moons, KG, van Beeck, EF, Leenen, LP Long-term quality of life after surgical intensive care admission. Arch Surg. (2011). 146 412–8

  3. 3. Dimick JB, Chen SL, Taheri PA, Henderson WG, Khuri SF, Campbell DA Jr. Hospital costs associated with surgical complications: a report from the private-sector National Surgical Quality Improvement Program. J Am Coll Surg. 2004;199:531–7

  4. 4. Vonlanthen R, et al. The impact of complications on costs of major surgical procedures: a cost analysis of 1200 patients. Ann Surg. 2011 Dec;254(6):907-13.

  5. 5. Futier et al. A trial of intraoperative low-tidal-volume ventilation in abdominal surgery. N Engl J Med. 2013 Aug 1;369(5):428-37.