You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Dr Torben Andersen, Vejle Hospital, wide angle

Så här gör du för att minska sederingen för patienter i respirator

Dr Torben Andersen, Vejle Sjukhus

"Vi kan nästan alltid prata med våra patienter", säger Dr Andersen

En viktig nyckel till en låg sederingsgrad är förmågan att möta patientens andningsbehov. Att försöka hålla andningen så naturlig som möjligt.

För att få en bättre bild patientnss andning monitorerar Dr Andersen diafragmans aktivitet med hjälp av Edi (the electrical activity of the diaphragm). Signalen gör det lättare att identifiera asynkrona andetag och översedering, samt om patienten har för mycket eller för lite andningsstöd mm.

Dr Andersens väg mot lättare sedering hos patienter med invasivt andningsstöd

I videon intill berättar Dr Andersen om de utmaningar och fördelar han sett vid minskad sedering i samband med invasivt andningsstöd. Från forskningen som påverkade honom mest till hans kliniska erfarenhet idag.

Patientanpassa din ventilationsbehandling

Det kan vara utmanande att förstå hur mycket ventilationsstöd din patient  behöver. Genom att monitorera diaphragman blir det lättare att se om patienten är översederad, får för mycket eller för lite ventilationsstöd mm. Detta kan hjälpa dig till en bättre ventilationsbehandling och tidigare urträning ur ventilatorn. [1] [2] [3]

Lär dig mer om Edi och NAVA (eng)

Alla referenser

  1. 1. Kallio M, et al. Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) in pediatric intensive care – a randomized controlled trial. Pediatr Pulmonol. 2015 Jan;50(1):55-62.

  2. 2. Bellani G, Pesenti A. Assessing effort and work of breathing. Curr Opin Crit Care. 2014 Jun;20(3):352-8.

  3. 3. Ducharme-Crevier L, et al. Interest of Monitoring Diaphragmatic Electrical Activity in the Pediatric Intensive Care Unit. Crit Care Res Pract. 2013;2013:384210