You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Vikten av att optimera arbetsflödet på IVA

Intensivvårdsavdelningen (IVA), där personalen alltid måste vara redo att reagera på de värsta situationerna, ses som frontlinjen för att rädda patienters liv. Att samla ihop resurserna och samtidigt upprätthålla det bästa möjliga arbetsflödet främjar en effektiv läkningsmiljö, bland annat för tidig mobilisering av patienter.

Personalsäkerhet

För att få ett bra arbetsflöde göms elkablar och utlopp för medicinsk gas undan istället för att läggas på golvet. Detta minskar snubbelrisken och förbättrar hygienen på avdelningen.

Arbetsmiljö

Bättre arbetsflöden förbättrar åtkomsten till patientens huvud och nacke, vilket underlättar många behandlingar. Ett bättre arbetsflöde säkerställer även att tillräckliga resurser och tillräcklig utrustning finns tillgängliga.

Underlättar för effektiv vård

Förbättrade arbetsflöden ger patienterna möjlighet till bättre mobilitet och ett bättre psykiskt välbefinnande samt förbättrad bekvämlighet, som i sin tur främjar en snabbare återhämtning.

Minskade kostnader

Ett välorganiserat arbetsflöde på intensivvårdsavdelningen gör det möjligt att ge effektivare patientvård, något som förkortar patientens vistelse och resulterar i minskade sjukhuskostnader.