You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Spara tid och minska kostnaderna
genom automatiserad hantering av rengöringsmedel

Använd dina resurser på bästa möjliga sätt med hjälp av ett centralt doseringssystem på din sterilavdelning. Systemet kopplas direkt till dina diskdesinfektorer, ultraljudsrengörare och manuella rengöringsstationer, som ett sätt att se till att rengöringsmedelsnivån bibehålls i var och en av enheterna. Systemet tillhandahåller en exakt metod för att styra och mäta mängden rengöringsmedel som används i din anläggning.

Spara mer än bara tid och pengar

Det finns också ett antal indirekta fördelar som kan förbättra verksamheten och minska den totala ägandekostnaden. - Minskad risk för belastningsskador hos personalen - Utrymmesbesparande eftersom förvaringsvolymen av rengöringsmedel minskas och begränsas - Reducerad miljöpåverkan genom mindre avfall från förpackningar och rengöringsmedel - Minskad risk att blanda ihop kemikalier och en minskad risk för spill - Personalen exponeras inte lika mycket för farliga kemikalier - Mer tidseffektivt med automatiserad systemhantering

Hur mycket skulle du kunna spara?

Beräkningsexempel 1

För en sterilcentral med tre Getinge 88 Turbo diskdesinfektorer, där var och en har en kapacitet på 18 DIN-galler och kör en process per timme, fem dagar i veckan – hur mycket skulle du spara genom att byta ut den manuella hanteringen mot Getinge Clean Management System?

En installation av Getinge CMS skulle resultera i att 217 stycken 5-litersbehållare med rengöringsmedel kan bytas ut mot 5 stycken 205-litersbehållare. Det minimerar slöseriet med rengöringsmedel, avfallet och hanteringsproblemen. Dessutom minskas den manuella hanteringstiden, vilket förbättrar personalens välbefinnande eftersom det minskar belastningen och de kan lägga sin tid på mer värdefulla uppgifter.

Beräkningsexempel 2

Om din sterilcentral är ännu större och har fem Getinge 88 Turbo diskdesinfektorer där var och en av dem kör en process per timme, fem dagar i veckan – hur mycket skulle du spara genom att byta ut den manuella hanteringen mot Getinge Clean Management System?

I det här fallet skulle en installation av Getinge CMS resultera i att 361 stycken 5-litersbehållare med rengöringsmedel kan bytas ut mot 8,2 stycken 205-litersbehållare. Det minimerar slöseriet med rengöringsmedel, avfallet och hanteringsproblemen. Dessutom minskas den manuella hanteringstiden, vilket förbättrar personalens välbefinnande eftersom det minskar belastningen och de kan lägga sin tid på mer värdefulla uppgifter.

Fallstudie: Länssjukhuset i Kalmar – förbättrade både ergonomi och miljö på samma gång

Innan systemet installerades innebar den manuella påfyllningsprocessen besvärliga lyft av tunga behållare varannan vecka. Nu behöver det centrala systemet endast fyllas på fyra gånger per år.

Learn about how to keep your staff safe and productive