You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter

Arbeta på Getinge

Getinge har verksamheter i över 40 länder, och vi strävar alltid efter att ge våra medarbetare möjlighet att växa.
Här nedan kan du läsa mer om vår organisation och var just du kan göra skillnad.
Getinge worldwide

Försäljningsregioner

Getinges produkter och lösningar säljs på över 160 marknader. Våra försäljningsregioner ansvarar för att visa hela produktsortimentet, våra lösningar och tjänster och våra utbildningar för kunderna på respektive marknad. 

Vi delar in våra säljmarknader i följande regioner: 

 • Nordamerika
 • Latinamerika
 • Sydvästra Europa
 • Central- och Östeuropa
 • Nordeuropa
 • DACH
 • Mellanöstern & Afrika
 • Japan
 • Östasien
 • Syd- och Sydostasien

Våra affärsområden

Inom våra tre affärsområden definierar, utvecklar, tillverkar och marknadsför vi avancerade behandlingar och kundlösningar samtidigt som vi underhåller vår befintliga produktportfölj:

 • Acute Care Therapies
 • Surgical Workflows
 • Patient & Post Acute Care

Koncernfunktioner

Quality & Regulatory Compliance – skyddar Getinge och ansvarar för den globala implementeringen av harmoniserade kvalitetssystem och processer.

Communications & Brand Management – ansvarar för att tillhandahålla effektiv, relevant kommunikation på rätt sätt i rätt tid till både interna och externa intressenter.

Group Operations – fokuserar på stordriftsfördelar och synergier.

IT – erbjuder support av hög kvalitet till interna kunder såväl som effektiva IT-lösningar för Getinges verksamheter runtom i världen.

Finance – stödjer företagets övergripande ekonomiska strategier och ekonomisk kontroll. Finance tillhandahåller IT-tjänster och juridiska tjänster till Getinge och driver även projekt kopplat till stordriftsfördelar och synergier.

Human Resources – ser till att våra mål för verksamheten överensstämmer med målen för våra medarbetare. Fokus ligger på att hantera information och statistik om medarbetarna, strategiska processer och riktlinjer samt andra viktiga processer som resultatutvärdering, kompetensutveckling och kompetensförsörjning.