You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

När varje sekund räknas

Vid trauman är varje sekund viktig. Teamets tillgång till rätt vårdlösning blir helt avgörande. Se närmare på hur vi utvecklar avancerade kliniska helhetslösningar som kan bidra till att förbättra behandlingsresultatet och förbättra livskvaliteten för dina patienter.

Avancerad patientövervakning

Med vår kunskap om avancerad patientövervakning hjälper vi dig att hitta den bästa individuella behandlingen för patienter med svåra hemodynamiska tillstånd.

Läs mer om Avancerad patientövervakning

Anestesi

En lättanvänd anestesimaskin bidrar till färre postoperativa komplikationer, minimerar användningen av anestesimedel och ser till att du får med tid med dina patienter.

Läs mer om Anestesi

Mekanisk ventilation

Vi hjälper dig skapa en god samverkan mellan patient och ventilator. Ventilation som bidrar till ökad komfort med mindre sedering, färre antal komplikationer och en tidig avvänjning.

Läs mer om Mekanisk ventilation

Bråckkirurgi

Bråckkirurgi är ett av världens vanligaste kirurgiska ingrepp. För både öppna och laparoskopiska ingrepp finns det flera olika tillgängliga tekniker och toppmoderna biomaterial i jakten på bättre behandlingsresultat.

Läs mer om Bråckkirurgi

Dialysaccess

Förmågan att få AV access och upprätthålla den är av största vikt för framgångsrik dialysbehandling. För de ofta svårbehandlade patienter som inte är traditionella fistelkandidater dokumenterar flera läkare framgång med en Flixene accessgraft, eftersom den möjliggör en tidig kanylering. Det har visat sig ge lägre risk för dödlighet jämfört med en central venkateter (CVK). Därför håller accessgraft snabbt på att ersätta CVK som en ledande lösning för problematiska patientpopulationer.

Läs mer om Dialysaccess

Endoskopisk kärluttagning

Endoskopisk kärluttagning (EVH) ligger i framkant av den tekniska utvecklingen vad gäller förbättrad kärluttagning för CABG-kirurgi (kranskärlsoperationer). Vid EVH-förfarandet används ett mindre snitt för att uppnå en bypasskanal för CABG än vid traditionell kärluttagning, vilket leder till snabbare tillfrisknande, bättre kliniska resultat och bättre patientnöjdhet.

Läs mer om Endoskopisk kärluttagning

Bypassoperation på slående hjärta

Bypassoperation på slående hjärta eller koronar bypassoperation utan hjärt-lungmaskin (OPCAB) är ett intressant alternativ till konventionell bypassoperation. Det har visat sig minska morbiditet och dödlighet hos patienterna, minska incidensen av akut njursvikt och antalet transfusioner, förbättra det postkirurgiska neurologiska resultatet, samt minska den postoperativa strokerisken och förkorta återhämtningstiden.

Läs mer om Bypassoperation på slående hjärta

Perifer stentning

Endovaskulär behandling har blivit förstahandsvalet för patienter med perifera arteriella ocklusiva tillstånd. Placeringen av en stent över ett stenotiskt eller ockluderat blodkärl kan återupprätta flödet och bibehålla patency hos patienter med perifer artärsjukdom.

Läs mer om Perifer stentning

Thoraxdränage

Getinge har bemästrat utbildningen på thoraxdränage. Visserligen är den praktiska tillämpningen av tekniker för thoraxdränage relativt enkel, men många gånger kan thoraxdränage och tillhörande terminologi verka komplexa. Vi strävar efter att göra thoraxdränagesystem enkla att förstå och använda.

Läs mer om Thoraxdränage