You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

När varje sekund räknas

Vid trauman är varje sekund viktig. Teamets tillgång till rätt vårdlösning blir helt avgörande. Se närmare på hur vi utvecklar avancerade kliniska helhetslösningar som kan bidra till att förbättra behandlingsresultatet och förbättra livskvaliteten för dina patienter.

Avancerad patientövervakning

Med vår kunskap om avancerad patientövervakning hjälper vi dig att hitta den bästa individuella behandlingen för patienter med svåra hemodynamiska tillstånd.

Läs mer om Avancerad patientövervakning

Anestesi

En lättanvänd anestesimaskin bidrar till färre postoperativa komplikationer, minimerar användningen av anestesimedel och ser till att du får med tid med dina patienter.

Läs mer om Anestesi

Mekanisk ventilation

Vi hjälper dig skapa en god samverkan mellan patient och ventilator. Ventilation som bidrar till ökad komfort med mindre sedering, färre antal komplikationer och en tidig avvänjning.

Läs mer om Mekanisk ventilation

Aortaballongpumpsbehandling

Aortaballongpumpsbehandling (IABP) har i mer än 40 år varit förstahandsbehandlingen för patienter som behöver mekaniskt cirkulationsstöd. Ingen annan perkutan stödutrustning har visat sig vara bättre än IABP för behandling av patienter med akut koronarsyndrom och hjärtsvikt.

Läs mer om Aortaballongpumpsbehandling

Perifer stentning

Endovaskulär behandling har blivit förstahandsvalet för patienter med perifera arteriella ocklusiva tillstånd. Placeringen av en stent över ett stenotiskt eller ockluderat blodkärl kan återupprätta flödet och bibehålla patency hos patienter med perifer artärsjukdom.

Läs mer om Perifer stentning

Thoraxdränage

Getinge har bemästrat utbildningen på thoraxdränage. Visserligen är den praktiska tillämpningen av tekniker för thoraxdränage relativt enkel, men många gånger kan thoraxdränage och tillhörande terminologi verka komplexa. Vi strävar efter att göra thoraxdränagesystem enkla att förstå och använda.

Läs mer om Thoraxdränage

ARDS

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) is a syndrome that appears to be under recognized, undertreated, and associated with a high mortality rate. ARDS is progressive with an early treatment window that can be exploited.

Läs mer om ARDS

Cardiogenic Shock

Läs mer om Cardiogenic Shock