You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Getinge Flow-c

Bästa möjliga anestesivård för alla dina patienter

Våra anestesimaskiner, Flow-i, -e och -c, kan hjälpa dig att minska postoperativa komplikationer och anestesimedelsförbrukning, samt ge dig mer tid för både dig och dina patienter - från de för tidigt födda till de kraftigt överviktiga.

Getinge Flow-i

Förstklassig ventilationsprestanda och anestesi – allt i ett

Vid behandling av högriskpatienter med lungsjukdom eller nedsatt lungfunktion krävs en anestesimaskin med bästa möjliga ventilationsprestanda. Våra anestesimaskiner bygger på samma teknologi som våra kända Servo intensivvårdsventilatorer och är designade för att hantera de ventilationsutmaningar som kan förekomma hos högriskpatienter under narkos. 

Läs mer om ventilationsprestanda

Enkla steg för att lungrekrytera under anestesi

Atelektaser drabbar över 90 % [1] av alla patienter som sövs, oavsett kön, ålder, hälsotillstånd eller operationslängd, vilket visar vikten av att skydda patienternas lungor.

Lungrekryteringsmanövrar har visat sig vara det bästa sättet att motverka atelektaser. Men många läkare tycker fortfarande att det är ganska komplicerat och tidskrävande att tillämpa lungskyddande strategier - men det behöver det inte vara.

Läs mer om automatisk och stegvis lungrekrytering

Bekymrad för risker i samband med lågflödesanestesi? Det är vi också.

Därför har vi utvecklat Automatic Gas Control (AGC) som gör det enklare att köra lågflödesanestesi. 

Läs mer om säker lågflödesanestesi

Unik O₂Guard bidrar till att minska risken för hypoxi

Till skillnad från hypoxiskydd i konventionella anestesimaskiner är O₂Guard ett aktivt skydd som ingriper automatiskt om den inandade syrgashalten faller under 21 %. Det minskar risken för hypoxiska blandningar.

Läs mer om hur du kan undvika hypoxi

Kunder tycker till om AGC vid lågflödesanestesi

”42 % minskad förbrukning av anestesimedel med AGC.”

Läs om hur sjukhus i Belfast insåg att de kraftigt kunde minska förbrukningen av anestesimedel med AGC.

”AGC var en helt fantastisk upplevelse, det finns inget liknande.”

Professor Sanuki vid universitetssjukhuset i Hiroshima, Japan delar med sig av sina intryck.

”AGC ger oss mer tid för patienten och att sköta dokumentation.”

Personalen berättar om sina intryck efter att AGC installerats på 60 av deras Flow-i anestesimaskiner.

Öka drifttiden med uppkopplade anestesimaskiner

Vår digitala tjänst Getinge Online förbinder människor, produkter och idéer, vilket gör det möjligt för både serviceteam och kliniker att förbättra effektiviteten. Getinge Online ger direkt tillgång till utrustningsdata som hjälper dig, ditt team och sjukhuset  att maximera drifttiden. Informationen hjälper dig också att minska användningen av anestesimedel och minska miljöpåverkan.

Lägre ägandekostnad och enklare hantering

Flow-i minskar förbrukningen av anestesimedel med 33 % på sjukhus i Storbritannien

Det brittiska sjukhuset bytte ut hela sin uppsättning anestesimaskiner till Flow-i och gjorde därefter en retrospektiv jämförelse av anestesimedelsförbrukningen under 6 månader. Man uppskattade att Flow-i sänkt deras förbrukning med 33 %.

Förbättra dina behandlingsresultat med en optimerad perioperativ vätsketerapi

Genom att kontinuerligt tillhandahålla tillförlitliga mätparametrar hjälper vår teknologi dig att fatta rätt beslut för högriskpatienter. Denna avsevärda förbättring har bekräftats genom kliniska studier [2] och ger dig mer trygghet i dina beslut.

Titta närmare på Getinges portfölj för avancerad patientövervakning (eng)

consumables product photo flow-i

Högkvalitativa tillbehör och engångsprodukter

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av lättillgängliga tillbehör, avsedda för högsta möjliga patientsäkerhet och användarvänlighet - allt för att underlätta din dagliga verksamhet.

Patientinformation nära till hands

MSync ser till att du kan ansluta alla dina FLOW-i till befintliga patientmonitorer och informations- och journalsystem för hantering av patientdata. Kliniska data och patientinformation överförs i realtid och ger därmed kliniskt beslutsstöd.

Skalbara serviceprogram

Getinge Care är vårt omfattande och flexibla serviceprogram. Ett serviceavtal av denna typ garanterar maximal drifttid för dina enheter och omfattar bland annat frontline-support, fjärrservice, programvaruuppdateringar, utbildning och mycket mer.

Har du fler frågor?

Alla referenser

  1. 1. Tusman G, Bohm SH, Warner DO, Sprung J: Atelectasis and perioperative pulmonary complications in high-risk patients. Curr Opin Anesthesiol 2012, Feb;25:1-10

  2. 2. Salzwedel C et al., Perioperative goal-directed hemodynamic therapy based on radial arterial pulse pressure variation and continuous cardiac index trending reduces postoperative complications after major abdominal surgery: a multi-center, prospective, randomized study. Crit Care 2013; 17(5): R191.