You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Säker lågflödesanestesi med Automatic Gas Control (AGC)

När patienter är som mest sårbara ger Automatic Gas Control (AGC®) dig den kontroll och precision som krävs vid lågflödesanestesi. AGC är en kostnadseffektiv, lättanvänd och säker funktion för att hjälpa dig att bättre förutse förbrukningen av anestesimedel, både under induktion och uppvaknande.

Hur fungerar AGC?

Genom en enkel inställning av målvärde för FIO2 förenklar Automatic Gas Control (AGC) regleringen av syretillförseln under hela operationen. Målvärdet för FIOprioriteras och är oberoende av den  inställda hastigheten för tillförsel av anestesimedel. Därmed minskas risken för hypoxi.

AGC anpassar tillförseln av anestesimedel efter patientens tillstånd, och även var under operationen man befinner sig. Det minskar risken för under- eller överdosering.

AGC har också en unik hastighetskontroll för EtAA, och ett prognosverktyg. Båda visas i realtid. Det ger möjlighet att bedöma tiden det tar att uppnå det inställda målvärdet och det ger en effektiv gastillförsel.

Det handlar om säkerhet

Under lågflödesanestesi finns alltid vårt unika hypoxiskydd O2GUARD® som automatiskt ökar flödet av färskgas och syre om FIO2 faller under 21 %. Det extra skyddet minskar risken för hypoxi.

Läs mer om hypoxiskyddet O₂GUARD

Grönare och mer kostnadseffektiva operationer

Genom att mindre anestesimedel används med AGC kan kliniken spara pengar. AGC minskar också de negativa konsekvenserna på arbetsmiljön och växthuseffekten när mindre föroreningar släpps ut.

Läs en publicerad artikel som utvärderar AGC

AGC minskade användningen av anestesigas med 42 %

Läs om hur Belfast City Hospital kraftigt kunde minska sin narkosgasförbrukning genom att uppgradera sina Flow-i-maskiner med AGC.

Read the story

Få mer tid över till dina patienter

AGC kan förberedas under Standbyläge eller medan manuell ventilation pågår. Så snart fria luftvägar har säkrats, är det enkelt att starta AGC-funktionen och välja lämpliga inställningar för hastighet och endtidal anestesigaskoncentration. AGC innebär att du slipper justera FGF, O2 och anestesigas löpande. Du får mer tid över åt att fokusera på andra uppgifter under de mest arbetsintensiva faserna av ingreppet.

Läs en kundberättelse från ett svenskt sjukhus

Har du fler frågor?