You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Varsamma steg för att motverka atelektaser

- med automatisk och stegvis lungrekrytering

Valmöjligheter ger flexibilitet för varje enskilt patient

Med Flow-i kan du välja mellan stegvis automatisk eller en manuell rekryteringsmanöver. Oavsett vilken du än väljer har du en lungrekryteringsfunktion som är både säker och intuitiv.

Varje andetag visualiseras i realtid ger dig all viktig information

Under hela rekryteringsmanövern visas EIP, PEEP och Cdyn andetag för andetag i realtid så att du enkelt kan följa förändringar i din patients lungcompliance.

Det unika O₂Guard-skyddet bidrar till att minska risken för hypoxi

O2Guard är ett aktivt hypoxiskydd som automatiskt ökar flödet av färskgas och syre om uppmätt FIO2 är lägre än 21 %. Lägre risk för hypoxi ger dig en ökad trygghet.

Video: se hur O2Guard fungerar

Den här filmen förklarar hur O2Guard fungerar och varför det alltid finns en risk för hypoxi vid lågflödesanestesi. Och när traditionella hypoxiskydd endast larmar reagerar O2Guard automatiskt för att förhindra hypoxi.

”O₂Guard är det enda aktiva hypoxiskyddet på marknaden.”

Dr Jan Hendrickx, Aalst, Belgien

Säkerhet i tre steg med O₂Guard

I tre steg ökar O2Guard automatiskt färskgasflödet och Oför att säkerställa att en hypoxisk blandning aldrig når fram till patienten. Om den inandade O2-halten trots detta inte ökar spolas systemet med 100 % O2.

Har du fler frågor?