You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Advanced Patient Monitoring

Avancerad patientövervakning

Att förstå komplexa hemodynamiska tillstånd

Med vår kunskap om avancerad patientövervakning hjälper vi dig att hitta den bästa individuella behandlingen för patienter med svåra hemodynamiska tillstånd.

Vår övervakningsplattform har ett pålitligt och intuitivt gränssnitt som kan anpassas efter många patienttyper och kliniska tillstånd och användas för snabb diagnostik och hantering av kardiovaskulära tillstånd.

Vikten av tidig upptäckt av perioperativ hypotension

Fastän det är svårt att hitta enade åsikter om vad som orsakar intraoperativ hypotension har studier visat att upprätthållning av ett medelartärtryck över 65 mmHg kan minska risken för komplikationer och skadliga effekter.[1]

Dessutom tyder studier på att begränsning av hypotensiva blodtrycksvariationer på <30 % av baslinjen kan bidra till att förebygga stroke. [2] Kontinuerlig, ”slag till slag”-övervakning av blodtrycket är ett sätt att hantera de hemodynamiska tillstånden i operationsrummet på ett säkert sätt. NICCI är en lättanvänd och icke-invasiv lösning för övervakning av intraoperativ hypotension och ytterligare utvärdering av hemodynamik.

NICCI – vår senaste innovation inom icke-invasiv, hemodynamisk övervakning

Välj rätt behandling med hjälp av tillförlitliga parametrar

Den behandling du väljer för en kritiskt sjuk patient kan vara livsavgörande. I sådana situationer kan det vara svårt att välja mellan olika behandlingsalternativ, och då krävs tillförlitlig information. Med en omfattande uppsättning tillförlitliga hemodynamiska parametrar blir det lättare att ta beslut.

Lär dig mer om hur PiCCO kan hjälpa till vid val av behandling (eng)

Optimera patientens perioperativa vätskebalans

Våra verktyg möjliggör en perioperativ målinriktad behandling som förbättrar resultaten för din patient. Vår mångsidiga ProAQT-teknik är en enkel och snabb lösning för kontinuerlig övervakning av en omfattande uppsättning hemodynamiska parametrar, vilket leder till bättre resultat och lägre vårdkostnader.[1] [2]

Läs mer om hur ProAQT kostnadseffektivt kan hantera hemodynamiska parametrar (eng)

Upprätthåll syrebalansen

Din patients vitala organ är mycket känsliga för hypoxiska episoder. Vi erbjuder lättöverskådlig information om patientens syremetabolism, tillsammans med lösningar för kontinuerlig övervakning av syrebalansen.

Läs mer om övervakning med CeVOX (en)

Bedömning av leverfunktion

Vid leverresektion och transplantation är det viktigt att tidigt utvärdera leverfunktionen. Vår icke-invasiva lösning för övervakning av leverfunktionen hjälper dig att göra din bedömning direkt vid patientens säng, samtidigt som den gör det lättare att välja den optimala behandlingen för patienten.

Läs mer om övervakning med LiMON (en)

Alla referenser

  1. Salzwedel C et al., Perioperative goal-directed hemodynamic therapy based on radial arterial pulse pressure variation and continuous cardiac index trending reduces postoperative complications after major abdominal surgery: a multi-center, prospective, randomized study. Crit Care 2013; 17(5): R191

  2. Michard F et al., Potential return on investment for implementation of perioperative goal-directed fluid therapy in major surgery: a nationwide database study. Perioper Med 2015;4(11).