You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

En mänskligare (mekanisk) ventilation

Vårt mål är att bidra till att dina ventilerade patienter, såväl vuxna som barn och för tidigt födda är så trygga och bekväma som möjligt med lättanvänd och lättapplicerad ventilation.

Upplev skillnaden med en Servo Ventilator

Öka patientsäkerheten

Att arbeta med en Servo Ventilator har visat sig kunna minska den upplevda arbetsbördan och begränsa antal handhavandefel.[1]

Ge optimalt stöd

Avvänj patienter tidigare från mekanisk ventilation med färre komplikationer och mindre sedering.[2] [3] [4]

Anpassa efter dina behov

Tillhandahåll lungprotektiv ventilation för varje situation och för alla patienter, från nyfödda till vuxna.

Säkra din investering

Tillförlitliga prestanda, lätt underhåll och enkel anslutning till sjukhusets system.

Öka patientsäkerheten

En säkrare patient och lägre arbetsbörda för personalen

En nyligen publicerad studie i Critical Care visade att en lättanvänd mekanisk ventilator kan påverka patientsäkerheten och personalens arbetsbelastning positivt.[1]

Läs mer om betydelsen av enkel användning

”Det är som att ha manualen i maskinen.”

Vår användarvänliga vägledning finns tillgänglig i Servo-u/-n/-air Ventilatorer. Den har informativ textvägledning på skärmen om ventilatorns lägen och inställningar, bilder som visar hur inställningar påverkar ventilationen, rekommendationer vid larm, Safety Scale och mycket mer. Se exempel på hur du interagerar med Servo bredvid.

Optimalt ventilationsstöd och tidig avvänjning

Studier visar att ett flertal IVA-patienter har svårt att andas i ventilatorn. Dessa patienter står inför flera ventilationsutmaningar [5] och förbrukar en oproportionerligt stor andel resurser.[6] Skrolla nedåt för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig att hantera dessa utmaningar.

Utmaning: undvik intubation av patienter med andningssvikt

Noninvasiv ventilation kan minska behovet av intubation och komplikationer som ventilatorassocierad pneumoni (VAP),[7] översedering,[8] delirium [9] och IVA-förvärvad svaghet.[10] Noninvasiv ventilation låter patienten förbli aktiv, en strategi som blir allt vanligare inom intensivvården. Servo-u erbjuder flera alternativ för att stödja dina patienter med noninvasiv ventilation.

Läs mer om Servo-u (eng)

Utmaning: förhindra respiratorinducerad lungskada (VILI) vid kontrollerad ventilation

Ibland är det nödvändigt att ta full kontroll över en patients andning, trots risken för barotrauma, volutrauma och atelektastrauma. Men förekomsten av dem kan minskas.[11] Servo Compass är ett verktyg som hjälper dig att lättare se förändringar i drivtryck och tidalvolym per kg förväntad kroppsvikt, två parametrar som är associerade med överlevnad.[12] [13] Lär dig mer om Servo Compass i filmen.

Utmaning: optimera behandlingen av akut lungsvikt (ARDS)

Vid ARDS krävs det ofta fler lösningar än mekanisk ventilation. Hemodynamisk övervakning hjälper dig upptäcka om en skadad lunga har reducerad lungpermeabilitet. Det kan också hjälpa dig att optimera blodflödet och vätskehanteringen, identifiera lungödem, förbättra gasutbytet och minska antalet ventilationsdagar. [14] [15] [16] [17] [18]

Läs mer om avancerad patientövervakning vid ARDS

Utmaning: Förhindra respiratorinducerad lungskada (VILI) vid assisterad ventilation

Studier har visat att neuralt reglerat ventilationsstöd (NAVA) främjar lungprotektiv spontanandning. Detta tack vare att NAVA ger stöd i proportion till och i synkroni med patientens andning, vilket också förbättrar gasutbytet.[19] [20] Vid NAVA ventilation begränsar andningscentrum, tillsammans med reflexer i lungor och övre luftvägar, omedelbart tidalvolymer när lungorna blir överdistenderade. Detta ger patienten möjlighet att välja sina egna tidalvolymer och andningsmönster, vilket kan begränsa VILI.[21] [22]

Utmaning: undvik en försvagad diafragma (VIDD)

Diafragmans tjocklek kan minska med 21 % efter endast 48 timmar i mekanisk ventilation.[23] Att identifiera om diafragman är aktiv eller inte kan vara besvärligt,[24] men det behöver det inte vara. Med hjälp av Edi kan du se om diafragman är aktiv direkt på ventilatorn. Du kan också låta Edi driva ventilationen med NAVA, vilket aktiverar diafragman och reducerar tiden patienten är i över- och underassistans.[25] [26] Se filmen för att få reda på mer om Edi.

Utmaning: undvik asynkroni mellan patient och ventilator

Patienter med hög grad av asynkroni får sämre behandlingsresultat och ligger längre i ventilatorn.[27] [28] [29] [30] Asynkroni mellan patient och ventilator står också för 42 % av all sedering på IVA.[31] Genom att övervaka diafragmans aktivitet med Edi blir det lättare att upptäcka asynkroni och anpassa ventilationsinställningarna efter patientens behov.[32] I filmen visar Dr Muttini hur han använder Edi för att behandla asynkroni.

Utmaning: förhindra en fördröjd avvänjning

Forskning visar att en försvagad diafragma orsakar svårigheter vid urträning för upp till 29 % av de ventilerade patienterna. Detta kan utöka tiden i mekanisk ventilation med upp till 16 dagar.[23] Men tack vare NAVA-ventilation blir situationen mer bekväm för patienterna, med mindre sedering och en aktiv diafragma, vilket kan hjälpa dig till en tidig avvänjning.[2] [3] [4] Du kan också övervaka patientens diafragmans elektriska aktivitet (Edi). Den hjälper dig att bedöma avvänjningsberedskap och andningsarbete under nedtrappningen av respiratorbehandlingen , även då andningsstöd inte ges.[32]

Anpassa ventilationen till varje situation

Frihet från sjukhusinfrastrukturen

Turbinventilation gör högkvalitativ ventilation mer tillgänglig över hela sjukhuset, från IVA till intermediär vård. Servo-air kan dessutom användas för både invasiv och noninvasiv ventilation.

MR Conditional Ventilator SERVO-u MR

MR-villkorlig ventilation

Servo-u MR hjälper dig att ventilera alla patientkategorier under en MR-undersökning, från invasiv ventilation till högflödesbehandling. En ljusindikator hjälper dig till en säker placering i MR-rummet och när du släpper handtaget låses hjulen automatiskt.

I tryckkammaren

Servo-i HBO ger ventilation av IVA-kvalitet med fullständig övervakningsmöjligheter på ett djup av upp till 30 meter. Ventilatorn kan anpassas till varje patientkategori, beroende på dina behov.

Neonatal intensivvårdsenhet

Hjälp nyfödda att andas, sova och växa. Vår neonatala ventilation hjälper dig att möta de utmaningar som kännetecknas av små lungor med snabba andnings-frekvenser och omfattande läckage.[33] [34]

Säkra din investering och slipp stressen kring underhåll och hantering

Kostnadseffektiv vård

Det är lätt att lära sig använda Servo Ventilatorer. De har få delar att rengöra och de är lätta att underhålla, vilket gör utbildningstiden och personalen effektivare.

Ansluten till din IT-miljö

Servo Ventilatorer ansluter till ett antal PDMS-system och patientmonitorer. En HL7-omvandlare gör att systemet överensstämmer med det tekniska ramverket IHE för hälso- och sjukvårdssystem.

Smart maskinparkshantering

Våra olika ventilatorer ser ut och beter sig på liknande sätt och delar utbytbara moduler. Det ökar bekvämligheten eftersom mer lungprotektiva ventilatorer kan arbeta sida sida vid sida med mer mobila ventilatorlösningar.

Skalbart serviceprogram

Vår fjärrservice hjälper dig att övervaka och komma åt information om dina maskiner från samtliga sjukhusdatorer. Ett sortiment av förbrukningsvaror och reservdelar gör att din Servo Ventilator presterar som den ska.

Alla referenser

 1. 1. Plinio P. Morita, Peter B. Weinstein, Christopher J. Flewwelling, Carleene A. Bañez, Tabitha A. Chiu, Mario Iannuzzi, Aastha H. Patel, Ashleigh P. Shier and Joseph A. Cafazzo. The usability of ventilators: a comparative evaluation of use safety and user experience. Critical Care201620:263.

 2. 2. Emeriaud G, et al. Evolution of inspiratory diaphragm activity in children over the course of the PICU stay. Intensive Care Med. 2014 Nov;40(11):1718-26.

 3. 3. Bellani G, Pesenti A. Assessing effort and work of breathing. Curr Opin Crit Care. 2014 Jun;20(3):352-8.

 4. 4. Barwing J, et al. Electrical activity of the diaphragm (EAdi) as a monitoring parameter in difficult weaning from respirator: a pilot study. Crit Care. 2013 Aug 28;17(4):R182.

 5. 5. Goligher EC1, Ferguson ND2, Brochard LJ3. Clinical challenges in mechanical ventilation. Lancet. 2016 Apr 30;387(10030):1856-66.

 6. 6. Jarr S, et al.Outcomes of and resource consumption by high-cost patients in the intensive care unit. Am J Crit Care. 2002 Sep;11(5):467-73.

 7. 7. American Thoracic Society; Infectious Diseases Society of America. Guidelines for the management of adults with hospital-acquired, entilatorassociated, and healthcare-associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 2005;171(4):388-416.

 8. 8. Kress JP, Pohlman AS, O’Connor MF, Hall JB. Daily interruption of sedative infusions in critically ill patients undergoing mechanical ventilation. N Engl J Med. 2000;342(20):1471-1477.

 9. 9. Ely EW, Shintani A, Truman B, et al. Delirium as a predictor of mortality in mechanically ventilated patients in the intensive care unit. JAMA. 2004;291 (14):1753-1762.

 10. 10. Kress JP, Hall JB. ICU-acquired weakness and recovery from critical illness. N Engl J Med. 2014; 370(17):1626-1635. Slutsky AS. Neuromuscular blocking agents in ARDS. N Engl J Med. 2010;363(12):1176-1180.

 11. 11. Slutsky AS, Ranieri VM. Ventilator-induced lung injury. N Engl J Med. 2014 Mar 6;370(10):980.

 12. 12. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. The Acute Respiratory Distress Syndrome Network. N Engl J Med. 2000 May 4;342(18):1301-8.

 13. 13. Amato et al. Driving pressure and survival in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2015 Feb 19;372(8):747-55.

 14. 14. Tagami T, Kushimoto S, Yamamoto Y, Atsumi T, Tosa R, Matsuda K, Oyama R, Kawaguchi T, Masuno T, Hirama H, Yokota H. Validation of extravascular lung water measurement by single transpulmonary thermodilution: human autopsy study. Crit Care 2010; 14(5): R162.

 15. 15. Mitchell JP, Schuller D, Calandrino FS, Schuster DP. Improved outcome based on fluid management in critically ill patients requiring pulmonary artery catheterization Am Rev Respir Dis 1992; 145(5): 990-8.

 16. 16. Monnet X, Anguel N, Osman D, Hamzaoui O, Richard C, Teboul JL. Assessing pulmonary permeability by transpulmonary thermodilution allows differentiation of hydrostatic pulmonary edema from ALI/ARDS. Intensive Care Medicine 2007; 33 (3): 448-53*

 17. 17. Hu W, Lin CW, Liu BW, Hu WH, Zhu Y. Extravascular lung water and pulmonary arterial wedge pressure for fluid management in patients with acute respiratory distress syndrome. Multidiscip Respir Med 2014; 9(1):3

 18. 18. McAuley DF, Giles S, Fichter H, Perkins GD, Gao F. What is the optimal duration of ventilation in the prone position in acute lung injury and acute respiratory distress syndrome? Intensive Care Med 2002; 28:414-8

 19. 19. Sinderby C, Navalesi P, Beck J, Skrobik Y, Comtois N, Friberg S, Gottfried SB, Lindström L: Neural control of mechanical ventilation in respiratory failure. Nat Med. 1999, 5: 1433-1436. 10.1038/71012.

 20. 20. Piquilloud L, Vignaux L, Bialais E, Roeseler J, Sottiaux T, Laterre P-F, Jolliet P, Tassaux D: Neurally adjusted ventilatory assist improves patient-ventilator interaction. Intensive Care Med. 2011, 37: 263-271. 10.1007/s00134-010-2052-9.

 21. 21. Brander L, Sinderby C, Lecomte F, Leong-Poi H, Bell D, Beck J, Tsoporis JN, Vaschetto R, Schultz MJ, Parker TG, Villar J, Zhang H, Slutsky AS: Neurally adjusted ventilatory assist decreases ventilator-induced lung injury and non-pulmonary organ dysfunction in rabbits with acute lung injury. Intensive Care Med. 2009, 35: 1979-1989. 10.1007/s00134-009-1626-x.

 22. 22. Patroniti N, et al. Respiratory pattern during neurally adjusted ventilatory assist in acute respiratory failure patients. Intensive Care Med. 2012 Feb;38(2):230-9.

 23. 23. Kim et al. Diaphragm dysfunction (DD) assessed by ultrasonography: influence on weaning from mechanical ventilation. Crit Care Med. 2011 Dec;39(12):2627-30.

 24. 24. Schepens T, et al. The course of diaphragm atrophy in ventilated patients assessed with ultrasound: a longitudinal cohort study. Crit Care. 2015 Dec 7;19:422.

 25. 25. Cecchini J, et al. Increased diaphragmatic contribution to inspiratory effort during neutrally adjusted ventilatory assistance versus pressure support: an electromyographic study. Anesthesiology. 2014 Nov;121(5):1028-36.

 26. 26. Di Mussi R, et al. Impact of prolonged assisted ventilation on diaphragmatic efficiency: NAVA versus PSV. Crit Care. 2016 Jan 5;20(1):1.

 27. 27. Thille AW, Rodriguez P, Cabello B, Lellouche F, Brochard L. Patient-ventilator asynchrony during mechanical ventilation: prevalence and risk factors. Intensive Care Med 2006;32(10):1515–1522.

 28. 28. Tobin MJ, etal. Respiratory muscle dysfunction in mechanically ventilated patients. Mol Cell Biochem 1998;179(1-2):87–98.

 29. 29. Sassoon CS, Foster GT. Patient-ventilator asynchrony. Curr Opin Crit Care 2001;7(1):28–33.

 30. 30. Blanch L, et al. Asynchronies during mechanical ventilation are associated with mortality. Intensive Care Med. 2015 Apr;41(4):633-41.

 31. 31. Pohlman MC, et al. Excessive tidal volume from breath stacking during lung-protective ventilation for acute lung injury. Crit Care Med 2008;36(11):3019–3023.

 32. 32. Colombo D, et al. Efficacy of ventilator waveforms observation in detecting patient–ventilator asynchrony. Crit Care Med. 2011 Nov;39(11):2452-7.

 33. 33. de la Oliva, Schuffelmann C, Gomez-Zamora A, Vilar J, Kacmarek RM. Asynchrony, neural drive, ventilatory variability and COMFORT: NAVA vs pressure support in pediatric patients. A nonrandomized cross-over trial. Int Care med. Epub ahead of print April 6 2012.

 34. 34. Beck J, Reilly M, Grasselli G, Mirabella L, Slutsky AS, Dunn MS, Sinderby C. Patient-ventilator interaction during neurally adjusted ventilator assist in very low birth weight infants. Pediatr Res. 2009 Jun;65(6):663-8.