You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka

Vi hjälper dig att leverera bättre hälso- och sjukvård

Vi hjälper dig att leverera bättre hälso- och sjukvård

Getinges 360-degree Services för vårdpersonal
– Caring for those who care

Getinge tillhandahåller ett heltäckande tjänsteutbud, med fokus på dina specifika behov, för att förbättra effektiviteten och skapa värde genom hela vårdkedjan. Kombinera dina servicebehov i samarbete med Getinge och säkerställ högre vårdkvalitet, ökad patientsäkerhet, bättre drifttid för utrustning, personalnöjdhet och optimerad användning av resurser.

För att stödja vårdpersonalen på bästa möjliga sätt erbjuder vi hälso- och sjukvårdstjänster som täcker de flesta behov. Genom skapande av affärsvärde och ekonomiska lösningar, planering och utformning av arbetsflöden, projektimplementering, personalutbildning, digitala supportlösningar samt förbättrad utrustningsdrift och förebyggande underhåll. Och allt samordnas och anpassas för att uppfylla dina verksamhetsmässiga och ekonomiska mål.

Getinge360Services-circle-text.jpg

Förbättra patientvården med
Getinge 360-degree Services

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som kan kombineras för att uppfylla specifika behov och krav för förbättrade vårdresultat. Som din partner arbetar vi i nära samarbete med dig för att hitta den optimala tjänstelösningen för ditt sjukhus.

Ladda ned broschyren för Getinge 360-degree Services

Getinge Care – tekniska tjänster

Med Getinge Care-serviceavtal har du tillgång till förebyggande underhåll, originalreservdelar, enkel felsökning och proaktiv teknisk service från våra certifierade fältservicerepresentanter.

 

Läs mer om våra tekniska tjänster

Getinge-360-degree-services-digital_services

Digitala tjänster

Med våra digitala tjänster är du alltid uppkopplad, vilket säkerställer att du får datadiagnostik i realtid, snabbare felsökning och smidigare arbetsflöden – och på så sätt förbättras effektiviteten genom hela vårdkedjan.

getinge-360-degree-services-financial_services

Finansiella tjänster

Vi erbjuder finansiering så att du får bättre möjligheter att investera i toppmodern sjukvård – oavsett om det handlar om att bygga en ny operationssal eller teckna det bästa serviceavtalet för din Getinge-utrustning.

getinge-360-degree-services-planning_and_design

Planering och design

Med hjälp av den senaste 3D-tekniken och årtionden av erfarenhet hjälper vi dig att utveckla strömlinjeformade och effektiva arbetsflöden och förbättra säkerheten för din kirurgiska avdelning, intensivvårdsavdelning och steriltekniska avdelning. 

Getinge-360-degree-services-project-and-implementation

Projektimplementering

Vårt projektledningsteam hjälper dig att förverkliga alla projekt i tid, inom budget och med den kvalitet du önskar, ända från planeringsstadiet till installation och uppstart.

getinge-360-degree-services-education_and_training

Utbildning och träning

Som tillverkare av högkvalitativa lösningar för sjukhusutrustning och mjukvarulösningar för effektivisering av processer erbjuder vi skräddarsydda kurser och expertkunskap för att garantera hög klinisk prestanda och avbrottsfri utrustningsdrift.

Getinge-360-degree-services-value-creation-partnership

Partnerskap som ger mervärde

Vi tillhandahåller strategisk analys och insikter som hjälper dig att identifiera utmaningar och möjligheter att förbättra vården och skapa ännu större mervärde.

Operationssal

Vårt mål: att hjälpa dig leverera vård i världsklass. Vårt heltäckande erbjudande bygger på årtionden av praktisk erfarenhet i operationssalar. Starka kundrelationer och djup förståelse för operationsmiljöer har hjälpt oss att leverera lättanvända lösningar för din operationssal.

Läs mer om operationssalar

Intensivvård

Inom intensivvården sker ständiga förbättringar. Mer skalbara infrastrukturer, effektivare arbetsflöden och mer givande miljöer för både patienter och personal.

Läs mer om Intensivvård

Sterilgodshantering

Getinge är experter på att skapa smidiga arbetsrutiner för rengöring, desinfektion och sterilgodshantering. Vi kan hjälpa dig att utforma effektiva rutiner som ser till att hela processen från att instrumenten har använts till att de är sterila och klara för användning igen blir så smidig och kostnadseffektiv som möjligt.

Läs mer om rengöring och sterilgodshantering