You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Kardiopulmonell bypass (CPB)

Ett framgångsrikt rutinförfarande

Kardiopulmonell bypass – en hörnsten inom hjärtkirurgin i mer än 60 år. Komponenter vid avancerad kardiopulmonell bypass bidrar till att miljontals operationer världen över genomförs framgångsrikt. Getinge har ett komplett sortiment av perfusionskomponenter och resurser som kombinerar avancerad teknik med lättanvänd funktionalitet.

Hjärt-lungmaskin HL 20

Perfusionssystemet HL 20 är tillförlitligt, flexibelt och anpassningsbart. Det är en kombination av avancerad teknik som behövs för kardiopulmonär kirurgi och den tydliga och koncisa användning som krävs för trygg och effektiv patientbehandling.

QUADROX-i-oxygenatorer

Produktfamiljen QUADROX-i har den perfekta oxygenatoren för varje patientstorlek och patientbehov. QUADROX-i-systemet är modulärt byggt för att medge enkla, kundspecifika justeringar för perfekt skräddarsydda perfusionslösningar.

Heater-Cooler Unit HCU 40

Heater-cooler-enheten HCU 40 är en av Getinges perfusionsprodukter som övertygar med funktioner som gagnar både patient och användare under
allt mer avancerade kardiovaskulära kirurgiska ingrepp.

Specialanpassade slangpaket

Maquets perfusionskretsar erbjuder ett heltäckande sortiment med premiumkomponenter, inklusive slangar, kopplingar, anslutningar, övervakningsceller med mera.