You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Endoskopisk kärluttagning (EVH) är säker, effektiv och beprövad

Endoskopisk kärluttagning (EVH) ligger i framkant av den tekniska utvecklingen vad gäller förbättrad kärluttagning för CABG-kirurgi (kranskärlsoperationer). Vid EVH-förfarandet används ett mindre snitt än vid traditionell ventagning för CABG-kirurgi. Det mindre snittet innebär minskad infektionsfrekvens, minskad smärta och mindre ärrbildning – vilket också leder till snabbare tillfrisknande, bättre kliniska resultat och förbättrad patientnöjdhet.

De kliniska fördelarna med EVH

Resultat från flera studier visar att endoskopisk kärluttagning minskar förekomsten av sårkomplikationer signifikant, jämfört med öppen kärltagning (OVH) och överbryggande tekniker.

Endoskopisk kärluttagning förbättrar snittiden till mobilisering och minskar postoperativ smärta, vårdtiden på sjukhus, antalet återintagningar och den totala kostnaden.

Läs ett sammandrag av de kliniska fördelarna

Ladda ned kliniska sammandrag för mer information om dessa ämnen

Minskat antal sårkomplikationer och infektioner

Resultat från flera studier visar att EVH signifikant minskar förekomsten av sårkomplikationer jämfört med öppen kärluttagning (OVH) och överbryggande teknik.

Minskad postoperativ smärta

Tre separata studier har dokumenterat att patienter som genomgår EVH rapporterar mindre postoperativ bensmärta än patienter som genomgår OVH.

Snabbare mobilisering och minskad vårdtid

EVH förkortar snittiden för mobilisering och minskar vårdtiden på sjukhus, vilket visas i flera kliniska studier.

Färre reoperationer och minskade kostnader

EVH-patienter upplever lägre frekvens av reoperationer och poliklinikbesök jämfört med patienter som genomgått traditionell ventagning.

EVH är bättre än överbryggning

Överbryggningsmetoden – som ersätter ett långt snitt med en serie små snitt – har kliniskt visat sig vara underlägsen EVH ur många aspekter.

En serie separata studier visar att i jämförelse med överbryggning erbjuder EVH:
• Mindre antal sårkomplikationer
• Bättre endotel kvalitet
• Minskad tid till mobilitet
• Kortare vårdtid på sjukhus
• Förbättrat kosmetiskt resultat

Läs sammandraget för att få mer information

Utöka dina alternativ: endoskopisk radialartäruttagning (ERAH)

Det finns ett växande intresse för radialisartären som conduit vid kranskärlsoperationer, CABG, på grund av dess potential för förbättrad långsiktig patency och för dess goda conduitegenskaper.

Kliniska studier har visat att ERAH kan genomföras säkert med bara sällsynta, mindre komplikationer.

Läs sammanfattningen från studien

Likvärdig conduitkvalitet och tidig graft patency

Hur kranskärlsoperationer, CABG, går påverkas av conduitens kvalitet, samt hur den hanteras under kärluttagningen och efterföljande preparering.

Bra conduitkvalitet erhålls genom god kärluttagningsteknik som skyddar blodkärlet mot skador. Detta bidrar till att säkerställa långsiktig patency och optimala behandlingsresultat.

Läs mer om tidig graft patency (eng)

Vikten av att träna EVH-förfarandet för att optimera conduitkvaliteten

I många delar av världen ses EVH som den metod man föredrar för uttagning av conduit till CABG-förfaranden. I USA utför 90 % av sjukhusen EVH.

Läs mer om optimering av conduitkvalitet (eng)

EVH förbättrar patientnöjdheten

I takt med att EVH blir en allt populärare metod för att minska morbiditeten och öka patientnöjdheten bör vissa faktorer beaktas för att maximera behandlingsresultatet och optimera conduitkvaliteten. Dessa inkluderar val av produkt, minskning av värmespridning/värmeskada, preparering efter uttagningen och undvikande av översträckning samt fokus på teknikträning för att bevara conduitkvaliteten.

Utforska våra EVH-produkter (eng)