You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

En briljant lösning för tandvårdskliniker

Ett snabbt och säkert genomflöde av utrustning kan öka produktiviteten och sänka kostnaderna avsevärt över tid. För att göra bra ännu bättre erbjuder Getinge kompletta lösningar för tandvårdskliniker, exempelvis rådgivning om arbetsflödesplanering, utbildning, spårbarhet, service och support samt förbrukningsmaterial.

Lösningar för kliniker och dental

Kliniker och tandläkarpraktiker har specifika utmaningar vad gäller utrymmesanvändning. Våra specialteam med arkitekturplaneringsexperter hjälper dig att uppnå maximal effektivitet, baserat på dina unika behov och förutsättningar.

Getinges affärsidé är att erbjuda den bästa helhetslösningen för att hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Vårt omfattande utbud av utrustning, tillbehör och förbrukningsmaterial täcker hela processcykeln, från orena instrument till distribution och förvaring av steriliserade artiklar.

Kliniker med ett behandlingsrum

Ett naturligt och säkert instrumentflöde behövs för att förhindra korskontamination mellan orena artiklar och sterilförpackningar. Hygiensystemen placeras i ett separat rum.

Kliniker med 2–5 behandlingsrum

På dessa kliniker finns det vanligtvis mer utrymme för hygiensystemet. Dock kräver hygieninstallationer ett välorganiserat och effektivt flöde av instrument, från orent gods till sterilisering och förpackning. 

Kliniker med 6–20 behandlingsrum

På dessa kliniker ansvarar en sjuksköterska för desinficerings- och steriliseringsprocesser. Det finns mer utrymme för utrustning och ett större antal instrument. Ett effektivt arbetsflöde säkerställer snabb och säker hantering av sterila instrument.

”För oss handlar det helt om att investera tid och kunskap i våra patienter. Därför måste vi ha lösningar för infektionsbekämpning som ger högsta möjliga kvalitet och effektivitet. Och det får vi från Getinge.”

Andreas Habash, tandläkare Zahnarztpraxis i Cham, Tyskland

Det orena området

Använd utrustning tas emot och sorteras i det orena området där rengöring och desinfektion sker. Med Getinges diskdesinfektorer får du överlägsen rengöring och desinfektion så att du slipper att oroa dig. Våra rengöringsmedel och flexibla tillbehör hjälper dig att skapa en optimerad rengöringslösning.

Claro

En diskdesinfektor för installation under arbetsbänken med MIS-spolramp eller dentalramp för hand- och vinkelstycken.

Tablo

En helautomatisk, mikroprocessorstyrd bänkdiskdesinfektor.

Förbrukningsartiklar

Med Getinge Clean rengöringsmedel säkerställs bästa möjliga kvalitet och kostnadseffektivitet.

Tillbehör

Ett brett sortiment av tillbehör och lastutrustning garanterar bästa möjliga hygien och ergonomi.

Det rena området

Inspektion, förpackning och sterilisering sker i det rena området. Getinge erbjuder ett sortiment av autoklaver med hög kapacitet. När de används med tillbehör från Getinge säkerställer de bästa möjliga rutiner för infektionskontroll.

Quadro bordsautoklav

Sterilisera fler instrument på kortare tid med Getinge Quadro bordsautoklav. Den superellipsformade kammaren i rostfritt stål maximerar lastkapaciteten och är perfekt för alla typer av kliniker med begränsat utrymme. Korta processtider är en fördel för klinikerna.

Förslutningsutrustning

Våra användarvänliga svetsar är utrustade med det intuitiva CENTRIC-användargränssnittet och tillhandahåller godkänd förslutning av sterilpåsar. För att göra det lättare att försluta med perfekta svetsfogar har Getinge utvecklat en ”slow start”-funktion för långsam start som minimerar antalet ojämna svetsfogar.

HS33 fristående autoklav

HS33 är den snabbaste fristående autoklaven på marknaden. Den finns som enkeldörrs- och dubbeldörrsversion, och kammaren har plats för 18 kassetter. Getinge HS33 är utrustad med användarvänlig 8,5-tums Avanti färgpekskärm.

Det sterila området

Steriliserade artiklar förvaras och distribueras i det sterila området. Getinge erbjuder kompletta system, inklusive lastutrustning och tillbehör, som ger ett effektivt och ergonomiskt instrumentflöde.

Vagn för HS33

Lastvagnen underlättar förflyttningen av lasten in i/ut ur autoklaven och säkerställer att utrymmet utnyttjas på bästa sätt samtidigt som du får optimal ergonomi. Den ger möjlighet att välja en lösning som verkligen uppfyller behoven i varje situation.

Brickor och korgar

Vårt omfattande sortiment av brickor och korgar är en viktig del av Getinges kompletta desinficerings- och steriliseringssystem. Precis som de flesta av våra tillbehör är de designade för flexibilitet. Detta betyder att våra brickor och korgar passar i många olika autoklaver, diskdesinfektorer, vagnar etc.

Getinge Log System

Komplett, manipuleringssäker, verifierbar processdokumentation är av största vikt när man bereder medicinska produkter mekaniskt. Med Getinge Log System kan processdata överföras elektroniskt, snabbt och bekvämt till en dator och tryggt arkiveras på ett manipuleringssäkert sätt.

”Förutom all teknisk kunskap tillför Getinge en extra dimension vad gäller infektionsbekämpning genom att man utvecklar en modern och ergonomisk design som hjälper oss att skapa en stimulerande arbetsmiljö.”

Dr Philippe Lévy, tandkirurg, Strasbourg, Frankrike

Vi hjälper dig att hitta din närmaste distributör