You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Biomedicinsk forskning

Sökandet efter nya botemedel

Inom biomedicinsk forskning letar man efter sätt att förhindra och behandla sjukdomar. Forskningen leder till upptäckter, vilka i sin tur leder till utveckling av nya behandlingar och botemedel inom hälso- och sjukvård för både människor och djur. 

 

  

 

Säkerställ integriteten av vetenskaplig data

Integriteten av den vetenskapliga data som tas fram i moderna biomedicinska forskningsanläggningar är av stor betydelse för oss människor. Säkra forskningsanläggningar fria från kontamination är därför nödvändigt. Detta ständiga behov sätter krav på forskningsanläggningar som måste vara fria från kontamination, dessutom måste forskare och tekniker vara skyddade mot allergener och patogener.

Skapa en säker och skyddad forskningsmiljö

Getinge tillhandahåller kundspecifika lösningar vad gäller rengöring av burar samt säker hantering av biologiskt material Optimal anläggningsdesign, utrustning och arbetsprocess garanterar integriteten för den forskning som görs.

Användningsområden

Olika tillämpningar kräver olika åtgärder för att säkerställa en optimal forskningsmiljö. Hitta den bästa lösningen tillsammans med Getinge

En säker och kontaminationsfri vivariummiljö

Ett vivarium är en kontrollerad miljö, utformad för att skydda både forskningen och personalen. Getinge tillhandahåller såväl utrustning för rengöring och sterilisering samt automatiserad hantering av burar och strömaterial.

Läs mer om kontaminationsfri vivariemiljö

Inneslutning av biologiskt material – hantering av biologiskt riskmaterial

I forskningsanläggningar av typ BSL-3- och BSL-4, är korrekt hantering av biologiskt riskmaterial av yttersta vikt. Dessa anläggningar måste skydda forskningsmiljön mot kontamination och samtidigt skydda den externa miljön mot skadliga patogener. Getinge erbjuder lösningar för rengöring, biologisk dekontaminering och sterilisering, för säker och effektiv hantering av material i enlighet med klassificering och biologiska säkerhetsnivåer.

En effektivare hantering av biologiskt riskmaterial (eng)

Förhindra kontamination i Life Science-industrin

Upptäck hur du kan arbeta med att förebygga kontamination inom såväl farmaceutisk och medicinteknisk produktion samt inom olika laboratorietillämpningar.