You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Laboratorium

En mängd analytisk forskning inom Life Science

Laboratorier som används vid vetenskaplig forskning kan vara mycket olika. Trots de olika krav som specialister inom olika vetenskaps- och teknikområden ställer, finns det ett antal gemensamma utmaningar: renlighet, tillförlitlighet och repeterbarhet. 

 

 

Låt inte kontamination förstöra tester och experiment

Experiment kan lätt förstöras genom kontamination. Rena laboratorieredskap utan restkemikalier och mikrobiologiska föroreningar är av yttersta vikt för att  efterleva cGLP (Good Laboratory Practices) så att man inte får felaktiga resultat. Noggrant rengjorda glas laboratorieredskap säkerställer noggrannheten i experimenten och minskar behovet av dyr omtestning och kostsamma nya analyser.

Upptäck våra produkter inom dekontaminering

Läs mer om våra steriliseringsprodukter

 

Användningsområden

Fokusera på experiment och tester utan oro för kontamination. Getinge erbjuder ett brett utbud av diskmaskiner, autoklaver, kemikalier, tillbehör och tjänster för laboratorier i en mängd olika miljöer över hela världen.

 

Rengöring och sterilisering av laboratorieutrustning

Glas och andra laboratorieredskap måste vara rena och torra för att undvika kontamination. I mikrobiologiska laboratorier måste redskapen också vara sterila för att eliminera risken för överföring av levande mikroorganismer, endotoxiner och kemiska rester. Getinge tillhandahåller en mängd olika autoklaver och diskmaskiner för att täcka behovet av dekontaminering av laboratorieglas och utrustning.

Läs om hur kontamination kan förhindras (eng)

Förhindra kontamination i Life Science-industrin

Att säkerställa renlighet och sterilitet är av största vikt inom life science. Getinge ger dig support i denna utmaning så att du kan fokusera på att säkerställa effektiva produktionsprocesser och tillförlitliga vetenskapliga data.