You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Effektiv sterilisering inom tillverkning av värmekänsligt gods

Den medicintekniska industrin producerar patientlösningar genom produkter som används för att diagnosticera, förebygga och behandla medicinska tillstånd. Getinge stödjer branschen genom att designa och tillhandahålla optimala arbetsflöden och processer för sterilisering.

Säker och tillförlitlig sterilisering vid låga temperaturer

En steriliseringsprocess måste leverera säkra, tillförlitliga och repeterbara resultat. Varje process och cykel måste följa de validerade kundkraven och samtidigt maximera kapaciteten för att minimera kostnaderna.

Innovativ sterilisering för dina processbehov

Getinge levererar etylenoxidbaserade (EO eller EtO) steriliseringssystem som ger snabbare och mer tillförlitlig sterilisering samtidigt som de skyddar produkters och förpackningars integritet. Oavsett om du föredrar traditionella metoder eller innovativa och tidsbesparande kombinationsprocesser i autoklaven hjälper Getinge dig att hitta det optimala systemet för dina produktionsbehov.

En teknik för säker slutsterilisering

Etylenoxid (EO eller EtO) kan effektivt sterilisera vid mycket låga temperaturer, vilket gör den till rätt val för värme- och fuktkänsliga tillämpningar, inklusive modern plast- och läkemedelsbelagda produkter. Dessutom kan EO penetrera inslaget och förpackat gods, vilket gör det till en ledande teknik för slutsterilisering.

Upptäck våra lösningar för slutsterilisering (eng)

Förhindra kontamination i Life Science-industrin

Att säkerställa renlighet och sterilitet är av största vikt inom life science. Getinge ger dig support i denna utmaning så att du kan fokusera på att säkerställa effektiva produktionsprocesser och tillförlitliga vetenskapliga data.