You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

28 000 kvadratmeter
15 operationssalar
1 skräddarsydd lösning

På Getinge är vi övertygade om att vårdmiljöer är som bäst planerade när omgivningen har en positiv inverkan på alla relaterade arbetsrutiner. Som din partner är vi med dig varje steg på vägen. Together as one.

Utforma framtiden

Planer på nybyggnation, modernisering eller utbyggnad? Getinge har lång erfarenhet av att hantera storskaliga sjukhusprojekt. Vi är med från start till det slutliga överlämnandet. Våra kunder får heltäckande tjänster som håller högsta klass. Vi hjälper till med allt från design, planering och produktion till installation och uppstart av verksamheten.

Ta hjälp av ett sjukhusplaneringsverktyg

Getinges sjukhusplaneringsverktyg hjälper dig planera och utforma avdelningar och arbetsflöden med tonvikt på säkerhet och hygien. Till grund ligger planerings- och arbetsflödeskoncept som bygger på årtionden av nära samarbete med arkitekter, planerare och klinisk personal. 

Du kan ladda ner BIM- eller CAD-symboler och använda dem för skapa ritningar som visualiserar din nya arbetsyta. Verktyget stödjer rumsdesign och arbetsflödeskoncept för operation, intensivvård och sterilteknisk avdelning.

läs mer (eng)

Modular Room Systems Solutions

Rooms with high technology density must be configured to respond to changing trends. The modular room systems from Getinge flexibly adapt to all spacial conditions and requirements - today and tomorrow.

Läs mer om Modular Room Systems Solutions

Operationssals- och IVA-planering

Arbetsflöden för patienter, personal och instrument i operationssalen och på IVA genomgår intensiva analyser. Vår långa erfarenhet av sjukhusplanering och omfattande expertis inom medicinteknik resulterar i helhetslösningar som optimerar arbetsflödet.

Läs mer om Operationssals- och IVA-planering

Projektledning

Vi erbjuder våra kunder ett komplett sortiment av tjänster och samordnar projekt från start till mål. Planeringsfasen börjar med rådgivning och design följt av produktion och installation. Se hur dina projekt utvecklas från idé till full drift.

Läs mer om Projektledning

Planera den steriltekniska avdelningen

Rätt arkitektstöd och planering möjliggör bästa möjliga arbetsflöde i den steriltekniska avdelningen. Detta säkerställer inte bara hygiensäkerhet och maximal produktivitet, utan skapar också en bättre arbetsplats för personalen.

Läs mer om Planera den steriltekniska avdelningen

Lösningar för integrerade arbetsflöden: Customer Project Management

Customer Project Management-teamet vägleder projekten genom de komplexa IT-infrastrukturerna inom hälso- och sjukvården. Teamet tillhandahåller leveranser i rätt tid, effektiv konfigurering och implementering för att uppfylla projektkrav och kundernas förväntningar.

Integrera dina arbetsflöden

Effektivisera arbetet med våra toppmoderna IT-för patientflödeshantering, operationssalsintegration och sterilgodshantering. Vi kan hjälpa dig att skapa en bättre, säkrare och mer strukturerad sjukhusvistelse för dina patienter.