You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Planering är av största vikt, från inledande design till arbetsflödesoptimering

Rätt arkitektstöd och planering kan möjliggöra bästa möjliga arbetsflöde i den steriltekniska avdelningen. Detta säkerställer inte bara hygiensäkerhet och maximal produktivitet, utan skapar också en bättre arbetsplats för personalen.

Hur vi kan ge dig stöd med planering och design

Getinge ger professionellt stöd och professionella råd genom hela planeringsprocessen. Vi finns med dig från de tidigaste idéstadierna och vidare genom design och konstruktion. Vi hjälper dig med att se dina kapacitetsbehov, att förstå det optimerade flödet för instrument, utrustning och personal och ger dig en fotorealistisk genomgång av den framtida anläggningen.

Med 2D- och 3D-ritningar får du bättre förståelse för arbetsflödet

Vi tillhandahåller både 2D- och 3D-återgivningar av projektet med hjälp av CAD- och BIM-symboler. 2D-ritningar ger en översikt över den föreslagna utrustningens placering och vilket utrymme som krävs i anläggningen. 3D-ritningar ger liv åt utrymmet så att du får en realistisk bild av det planerade flödet av instrument, föremål och människor.

CAD-symboler ger en realistisk visualisering av ditt projekt

Vårt stora bibliotek med två- och tredimensionella AutoCAD-symboler kan hjälpa dig att visualisera mycket
av vår utrustning i ritningarna. Dessa har inte bara 2D-intelligens, utan
kan också användas i 3D-återgivningar och animationer för att få en fotorealistisk vy.

Skapa en beräkningsbar modell av anläggningen med hjälp av BIM och Revit

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är ett koncept för att generera och hantera en beräkningsbar modell av en anläggning eller ett byggprojekt. BIM-programvara som Revit gör det möjligt att skapa och hantera digitala representationer av anläggningars fysiska och funktionella egenskaper och uppfylla kraven från arkitektur-, teknik-och byggbranschen.

Använd animeringar för att ge liv åt den framtida steriltekniska avdelningen

Med fotorealistiska genomgångar och animationer kan designen lätt visualiseras och förstås. Sjukhuspersonal kan få en begriplig bild av designförslagen vilket ger dem möjlighet att påverka och ge återkoppling på projektet.

Ladda ner utrustning

Hämta hem de symboler som krävs för dina specifika projekt och ritningar. Navigera enkelt genom databasen med BIM- och CAD-symboler och andra nödvändiga utrustningsspecifikationer. Ladda ned de filer som passar för ditt projekt, använd dem för att skapa ritningar och få en uppfattning om din framtida steriltekniska avdelning.

Gå till nedladdningssektionen

Sju vanliga frågor om att bygga en sterilcentral

 

Jörgen Alstberg är Project Manager – Complex Projects vid arkitekturplaneringsavdelningen. Han förklarar att Getinges mål är att öka patientsäkerheten genom att minska risken för kontamination. Detta kan göras genom att öka effektiviteten och minska kostnaden för instrumenthantering. Fem designers arbetar på arkitekturplaneringsavdelningen i Sverige. Globalt har Getinge fler än 20 designers som kan hjälpa dig med dina projekt.

 

Lär dig mer om att bygga en sterilcentral

Förstå kapacitetsbehovet

När man optimerar en ny sterilteknisk avdelning är det viktigt att ta hänsyn till vilken produktionskapacitet som krävs – både i dag och i framtiden. Att underskatta behovet kan skapa flaskhalsar och kostsamma förseningar. Överskattning kommer att leda till onödiga kostnader. Båda måste undvikas för att säkerställa ett kostnadseffektivt produktionsflöde. Med beräkningsverktyget Getinge Optimizer får du den mest exakta uppskattningen av produktionskraven för ditt specifika sjukhus.

Planera sterilcentralen

Getinge hjälper till med att hålla ned kostnaderna och säkerställer samtidigt rätt produktionsnivå. Med rätt arkitektstöd och planering säkras ett optimalt arbetsflöde. Detta garanterar inte bara hygiensäkerhet och maximal produktivitet. Det förbättrar också arbetsplatsen för personalen och minimerar därmed kostnaderna för sjukfrånvaro.

 

Exempel: sterilcentral för fyra operationssalar

150 sjukhussängar
 fyra operationssalar
 4 400 operationer/år

 Arbetsschema:
 5 dagar/vecka
 10 timmar/dag

Exempel: sterilcentral för åtta operationssalar

200 sjukhussängar
åtta operationssalar
9 500 operationer/år

Arbetsschema:
5 dagar/vecka
8 timmar/dag

Exempel: sterilcentral för 17 operationssalar

500 sjukhussängar
17 operationssalar
20 300 operationer/år

Arbetsschema:
5,5 dagar/vecka
12 timmar/dag