You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Doctors during operation

När liv står på spel

Det finns inga genvägar när hälsa och liv står på spel. Vår kompetens inom integrerade medtech-lösningar, innovativa produkter, effektiva arbetsflöden för OR och utökade terapier är alltid tillgängligt – så att ni kan skapa bästa möjliga behandlingsresultat. Ta reda på hur vårt engagemang och kunnande kan stötta ditt team, så att alla kan göra sitt jobb med bästa möjliga förutsättningar.

Uppvakningsavdelning

På uppvakningsavdelningen kan patienten återhämta sig och få postoperativ vård i en lugn och trygg miljö. Här ser vårdpersonalen till att patienterna mår bra, både känslomässigt och fysiskt.

Läs mer om Uppvakningsavdelning

Rengöring och desinfektion av flexibla endoskop

Modern infektionskontroll utgår från barriärprincipen – en tydlig avgränsning mellan orena och rena områden. Getinge erbjuder en effektiv, felfri, säker och spårbar process som garanterar att endast de endoskop som genomgått en fullständig och godkänd cykel går att lasta ur från den rena sidan.

Läs mer om Rengöring och desinfektion av flexibla endoskop

Hybridoperationssal

Hybridoperationssalen är kirurgins framtid Samtidigt är det den tekniskt mest komplexa operationssalen som hittills utvecklats. Låt Getinge hjälpa till att bygga en hybridoperationssal som lägger grunden för sjukhusets framtid, med allt från integrerad bildteknik till mångsidig medicinteknisk utrustning.

Läs mer om Hybridoperationssal

Intensivvård

Vi hjälper dig skapa en effektiv intensivvård med stöd för för akuta vårdbehandlingar och tidig mobilisering. Lösningar som är både användarvänliga och pålitliga.

Läs mer om Intensivvård

Sterilgodshantering

Getinge är experter på att skapa smidiga arbetsrutiner för rengöring, desinfektion och sterilgodshantering. Vi kan hjälpa dig att utforma effektiva rutiner som ser till att hela processen från att instrumenten har använts till att de är sterila och klara för användning igen blir så smidig och kostnadseffektiv som möjligt.

Läs mer om Sterilgodshantering

Operationssal

Dagens operationssal är sjukhusets kärna, där flera kirurgiska discipliner möts – var och en med sina unika behov.  Multifunktionella och tvärdisciplinära operationsrum kan förbättra effektiviteten och patientvården och hålla kostnaderna under kontroll.

Läs mer om Operationssal

Cath lab

Ett cath lab har blivit en plats där en mängd olika ingrepp utförs. Livräddande behandlingsstrategier – allt från ballongvidgning med täckta stentar till aortaballongpumpar – kan användas för de minimalt invasiva ingrepp som utförs i ett modernt cath lab.

Läs mer om Cath lab

Akutvårdsmottagning

En lugn och strukturerad arbetsmiljö ger en effektiv akutvårdsmottagning. Getinges avancerade produkter och lösningar är särskilt utformade för att stödja arbetsflödet, så att du kan fokusera på att ge patienterna bästa möjliga vård.

Läs mer om Akutvårdsmottagning

Vårdavdelningar

Att ge en säker och välorganiserad behandling av patienterna är av allra största vikt på vårdavdelningen. Med Getinges beprövade teknik har du fullständig kontroll över flödet, vilket ger bättre patientupplevelser och effektivare arbetsprocesser.

Läs mer om Vårdavdelningar