You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

3 zoner
2 genomräckningsbarriärer
Ingen korskontaminering

På Getinge är vi övertygade om att vårdmiljöer blir bättre när alla jobbar tillsammans. Vi finns med dig varje steg på vägen så att du kan erbjuda dina patienter säkra operationer. Together as one.

Ha instrumenten till hands när de behövs

Getinge är experter på att skapa smidiga arbetsrutiner för rengöring, desinfektion och sterilgodshantering. Vi kan hjälpa dig att utforma effektiva rutiner som ser till att hela processen från att instrumenten har använts till att de är sterila och klara för användning igen blir så smidig och kostnadseffektiv som möjligt.

Barriärsystemet

Getinges design bygger på barriärprincipen och skapar tydliga avgränsningar mellan orena, rena och sterila områden. Avgränsningarna skapas med diskdesinfektorer och autoklaver med genomräckningsmöljighet. Våra experter kan skapa en optimerad lösning för alla anläggningar, oavsett storlek.

Orent område – från operationssal till rengöring och desinfektion

Orena föremål från operationssalar, vårdavdelningar och andra avdelningar anländer till mottagningsområdet. Efter en visuell inspektion kan föremålen placeras direkt på instrumentgaller och laddas i diskdesinfektorerna. Instrumenten kan också rengöras manuellt genom blötläggning, avspolning med rengöringspistol och/eller ultraljudsrengöring innan de placeras i diskdesinfektorn. 

Rent område – från rengöring och desinfektion till sterilisering

Det rena och desinficerade godset anländer till området för sortering, inspektion och paketering. Godset kan lastas ur manuellt eller med ett automatiskt system. Så snart det har sorterats, inspekterats och förpackats är godset redo för sterilisering. 

Sterilt område – från sterilisering till operationssal

Sterilgodset förvaras i ställ eller på last-/distributionsvagnar för vidaretransport inom sjukhuset. Getinge erbjuder flera olika typer av last- och distributionsvagnar som kan lämpa sig för dina transportbehov.

Optimera sterilgodshanteringen för största möjliga patientsäkerhet

Kvalitetssäkring förbättrar patientsäkerheten. T-DOC och det breda utbudet av sterilgodshantering ger dig tillgång till branschens bästa spårbarhetslösningar för instrument och endoskop hela vägen fram till patienten. Systemen kan också anpassas i hög grad för att uppfylla såväl enkla som ytterst avancerade behov.

T-DOC 2000

T-DOC 2000 erbjuder fullständig spårbarhet för instrument och endoskop och ser samtidigt till att rätt produkter når rätt patient på rätt plats och i rätt tid. 

Getinge Instrument Marking Solution

Getinge Instrument Marking Solution (GIMS) är en lösning som gör att sjukhuspersonalen kan märka instrumenten och därigenom optimera hanteringen, se till att färre instrument försvinner och få en tydligare bild av kostnaderna.

Meditrax

Meditrax är en manuell spårningslösning för garanterad kvalitetskontroll och standardiserad dokumentation av steriliseringsverksamheten på basnivå, som även kan utökas för att omfatta operationssalarna.

Getinge Online

Getinge Online möjliggör snabb och förebyggande felsökning så att utrustningen kan utnyttjas maximalt. Se till att din Getinge-utrustning fungerar optimalt och hela tiden är tillgänglig. 

Från inledande planering till optimering av arbetsflöden

Planering är A och O. När sjukhusets sterilcentral ska planeras för att fungera väl i 15–20 år framöver är det viktigt att göra rätt redan från början. Med rätt arkitektstöd och planering kan också arbetsflödet utformas på bästa möjliga sätt, till fördel för din anläggning under många år framöver. Det handlar inte bara om hygiensäkerhet och största möjliga produktivitet, utan också att skapa en bättre arbetsplats för personalen.

Läs mer om att planera sterilgodsavdelningen

Getinge Care – när varje liv räknas

Getinge erbjuder ett komplett sortiment av eftermarknadstjänster som är framtagna för att maximera dina investeringars livslängd och långsiktiga värde. Vi tillhandahåller verktygen som hjälper dig att ta hand om många människor så att de kan återhämta sig.

Läs mer om våra lokala serviceerbjudanden

Lär dig mer i ett av våra upplevelsecentrum

Getinges upplevelsecentrum visar vårt fokus på heltäckande lösningar och kundservice. Alla platser fungerar som nav för kunskap och erfarenheter från hela världen och visar våra produkter och lösningar i en komplett och realistisk vårdmiljö. Kliniker och biomedicinska ingenjörer kan på plats delta i praktiskt inriktade utbildningar som hjälper till att effektivisera arbetsflödena.

getinge showroom rastatt

Getinge upplevelsecentrum

Getinges upplevelsecentrum finns på flera platser runtom i världen - i Rastatt, Tyskland, Wayne (NJ) USA samt Singapore.

Våra showroom i São Paulo, Brasilien, Kobe, Japan och Shanghai, Kina kommer snart att blir omgjorda till upplevelsecentrum.