You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter
Getinge-Hybrid-OR-Philips

Vi hjälper dig att
effektivisera
patientvården över
hela sjukhuset

Sjukhusövergripande lösningar

På Getinge skapar vi framtidens sjukhus med strävan att skapa innovativa sjukhusövergripande lösningar för kliniska miljöer. Vi använder all vår expertis för att förbättra morgondagens standarder för en säker, effektiv och hållbar sjukvård, vare sig det gäller att utrusta intensivvårdsavdelningar och operationssalar med högteknologiska produkter, bygga sterila miljöer för att förhindra kontamination, eller installera IT-lösningar för att optimera sjukhus‑ och patientflöden.

Mjukvarulösningar för effektiva arbetsflöden i operationssalen och på den steriltekniska avdelningen

Getinges hospital efficiency solutions är centrerade kring patientflödet och stödjer arbetsprocesser för vårdpersonal på alla avdelningar. Våra lösningar gör det möjligt för dig att skapa mervärde och spara kostnader genom effektiviserat och ökat resursutnyttjande, så att du kan leverera bästa möjliga vård för dina patienter.

Optimera vårdflöde vid operation

Maximera resursutnyttjandet och förbättra samordningen med vår lösning för operationsplanering. Vi kan hjälpa dig att planera, styra och optimera vårdflödet före, under och efter operation.

Ta reda på mer om operationsplanering

Integration i operationssalen

Med vårt integrationssystem levererar vi video-, utrustning- och kommunikationsintegration för en enklare, säkrare och mer effektiv arbetsmiljö.

Ta reda på mer om integration i operationssalen

Hantering av steril utrustning

Vi erbjuder lösningar som förenklar processerna inom sterilgodshantering för att ge dig fullständig spårbarhet och säkerställa att instrumentleverans för operationer sker i rätt tid.

Läs mer om sterilgodshantering

Klinisk logistik

Vår lösning för klinisk logistik möjliggör smidig samverkan, samarbete och kommunikation på och mellan avdelningar, och därigenom optimerade processer.

Läs mer om klinisk logistik

Getinge-Hybrid-OR-Siemens

Holistisk patienttransport
utan att ändra patientens position

Kombinationen av nexaris [1] Angio-MR-CT från Siemens Healthineers [2] och PILOT erbjuder en helt ny behandlingsupplevelse genom åtkomst till multimodal bildhanteringslösning och sjukhusövergripande patientförflyttning.

Optimera vården på
kliniker och dagkirurgiska
avdelningar

Säkerställ att din
utrustning fungerar
optimalt

Getinge-360-degree-services

Getinge 360-degree
Services

Getinge erbjuder tjänster och expertis som förbättrar arbetsflöden, drifttiden för utrustning, samt medarbetar‑ och patientnöjdheten.

T-DOC-customer-case-story-improve-instrument-turnaround-time-and-patient-safety

Fallstudie: Förbättra patientsäkerheten

På Dorset länssjukhus har T-DOC förbättrat tiden för sterilgodshanteringen och samarbetet mellan den steriltekniska avdelningen och operationsavdelningen.

T-DOC-customer-case-story-ensure-correct-delivery-of-surgical-instruments-with-quality-assurance

Fallstudie: Sterila instrument vid rätt tidpunkt

T-DOC bidrar till att förbättra noggrannheten på den steriltekniska avdelningen, effektiviteten och förmågan att leverera högkvalitativ rengöring och desinfektion vid St Francis Hospital and Medical Center.

tegris-customer-case-story-improve-data-security-and-patient-safety

Fallstudie: Minska kostnaderna med dataintegrering

Acıbadem Maslak Hospital anväder Tegris för integrering av patientdata, vilket bidrar till att den manuella arbetsbördan för operationssköterskor minskar.

Alla referenser

  1. nexaris is a Siemens Healthineers solution

  2. The information shown herein refers to products of 3rd party manufacturers and thus are in their regulatory responsibility. Please contact the 3rd party manufacturer for further information.