You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter
Sterile-staff-working-with-T-DOC-sterile supply-management-in-automated-CSSD

Säkerställ korrekt
leverans för operationer

Hantering av steril utrustning

Noggrann rengöring och desinfektion, hantering av kirurgiska instrument, logistik och automatisk prioritering av den sterila produktionen; viktiga komponenter som hjälper dig slutföra ditt operationsschema och säkerställa avkastning på investeringen.

Getinges lösningar för sterilgodshantering är skalbara för att passa dina behov. Vi erbjuder avancerad hantering av steril utrustning, inklusive automatisering och integrering med sjukhusets IT-infrastruktur. För nya kunder finns ett grundläggande spårbarhetssystem för instrument med fokus på dataloggning och regelefterlevnad. Systemet gör att du kan använda resurser effektivt och fatta datadrivna beslut.

Upptäck hur du kan förbättra spårbarhet, utnyttjande och logistik för dina instrument

T-DOC 2000 är Getinges förstklassiga lösning för sterilgodshantering som säkerställer fullständig spårbarhet, optimerad användning av instrument och enheter samt leverans till operation i rätt tid. Funktioner som hjälper dig tillhandahålla bästa möjliga vård.

Läs mer om T-DOC 2000

T-DOC assistant scans load to sterilizer

T-DOC Select

T-DOC Select är Getinges spårbarhetssystem för medelstora sjukhus som optimerar steriliseringscykeln och säkerställer regelefterlevnad för sterilgodshantering.

T-DOC endo assistant registering endoscopes with T-DOC Sterile Supply Management from Getinge

T-DOC Endo

T-DOC Endo är Getinges spårbarhetslösning för endoskopi som hanterar och dokumenterar den komplexa hanteringen och desinfektionen av endoskop. Säkerställ att arbetsrutiner följs och få fullständig överblick över lagret av endoskop.

Sterile-assistant-fills-in-Meditrax-washer-cycle-record-in-CSSD-soiled-area

Meditrax

Meditrax är Getinges manuella spårbarhets- och kvalitetssäkringsystem som skyddar patienter och anläggningar. Med Meditrax dokumenterar du enkelt alla steg i steriliseringsflödet.

GMS-assistant-laser-marking-surgical-instrument

GMS Surgical Instrument
Märkningsverktyg

GMS erbjuder permanent, oförstörbar och högkvalitativ märkning av instrument, endoskop och brickor, vilket underlättar spårning av individuella instrument. 
Lösningen säljs i samarbete med Pryor.

Optimera din sterilgodshantering

Flödet av sterilt gods är en komplex process som involverar många olika aktörer och funktioner. Getinge erbjuder lösningar som optimerar flödet av sterilt gods och som möjliggör full spårning vid alltifrån returnering, diskning, packning, autoklavering och lagerhållning, till utlämning och användning på operation. Vår lösning hjälper dig att förbättra patientsäkerheten i operationssalen genom att möjliggöra full spårning av använda instrument i exakta digitala register.

Relaterade produkter

Getinge erbjuder ett brett utbud av produkter, lösningar och tjänster som stödjer dig genom hela vårdkedjan. Utforska vår värld och upptäck hur vi kan hjälpa dig tillhandahålla bästa vårdkvalitet och förbättrade medicinska utfall.

Getinge Online statistics on hospital equipment

Getinge Online för sterilgodshantering

Säkerställ högsta möjliga prestanda för din Getinge-utrustning med Getinge Online. Lösningen möjliggör snabb felsökning och maximal drifttid.

Sterilgodshantering

Getinge hjälper dig utveckla en smidig och kostnadseffektiv process, från det att instrumenten har använts tills de är redo att användas igen.

OR-coordinator-books-surgery-and-views-surgery-schedule-with-Torin-OR-Management-software-solution-from-Getinge

Operationsplanering

Maximera resursutnyttjandet och förbättra samordningen med hjälp av vår lösning för operationsplanering. Vi hjälper dig planera, styra och optimera vårdflödet på operation.

getinge-hospital-efficiency-software-solutions-in-use-in-operating-room

Sjukhusövergripande lösningar

Getinges Hospital Efficiency Solutions erbjuder verktyg för bättre överblick
och effektivitet, vilket gör det möjligt för personal att fokusera på att ge bästa möjliga vård.