You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter

Multimodal bilddiagnostik för att förbättra behandlingsresultaten

Kan du föreställa dig i vilken omfattning du skulle kunna tillämpa innovativa behandlingsmetoder om du hade sömlös tillgång till alla bilddiagnostiska metoder i din operationssal?

Ladda ner vår broschyr och bli inspirerad

Upplev fördelarna med multimodal bilddiagnostik

Bildvägledning underlättar intraoperativ övervakning och verifiering av resultat. Det gör det möjligt för läkare att avgöra om ett ingrepp behöver anpassas eller kan fortskrida.
När du kombinerar flera bilddiagnostiska metoder under behandlingen får du ta del av fördelen med varje metod direkt, utan att du behöver kompromissa.

Möjliggöra multimodal bilddiagnostik med PILOT

För att undvika förflyttning av patienten vid skifte mellan operationsbord och bildhanteringslösning har Getinge tillsammans med Siemens Healthineers utvecklat patientförflyttningssystemet PILOT.

I kombination med Siemens Healthineers revolutionerande nexaris Angio-MR-CT* undanröjer vi fysiska hinder för att använda multimodal bildhanteringslösning i operationssalen för preoperativ planering, intraoperativ vägledning och omedelbar kvalitetskontroll för att uppnå optimala patientutfall.

nexaris Angio-MR-CT* i korthet

Med nexaris Angio-MR-CT* kan du sömlöst kombinera olika typer av intraoperativ bilddiagnostik under ett enda ingrepp. Detta innebär att du får alla fördelar med angio, MR och datortomografi utan att du behöver kompromissa.

Läs mer om nexaris

Getinge patient transfer solutions

”Dessa multimodala bilddiagnostiska salar kommer att bli framtidens laboratorium.”

Professor Lee Swanstrom, MD. Chief Innovations Officer
Universitetssjukhuset i Strasbourg, Frankrike

Förflyttning av patient utan omplacering

PILOT (Patient Intra-hospital Onboard Transfer System) är ett patientorienterat förflyttningssystem som undanröjer hindren för att använda intraoperativ bildtagning med angiografisystem, datortomograf och magnetkamera när som helst under ingreppet.

Den nya tekniken garanterar att patienten ligger kvar i den avsedda behandlingspositionen medan all bildtagning sker runtomkring.

Holistiskt arbetsflöde bortom operationssalen

Med Maquet Transmobil TT-M Patient Transporter** kan patienten dessutom förflyttas i en stabil position mellan operationssalen och IVA och var som helst däremellan:

- Från helikopterlandningsplatta eller akutmottagning till IVA, radiologi eller operationssal -
IVA till operationssal och tillbaka för postoperativ vård
- Från andra operationssalar till MR-metod

PILOT Hybrid graphic

Smidig åtkomst till alla bilddiagnostiska lösningar är avgörande

Det centrala i överflyttningskonceptet är det nya transfer board, som har utformats av Getinge och Siemens Healthineers. Du kan skjuta transferboardet från Maquet Magnus operationsbordet till det dockningsbara kombibordet*,*** och tillbaka utan att patienten behöver omplaceras.

Sömlös överflyttning mellan två specialsalar, t.ex. neuro-navigation och hybridoperationssal, när som helst under ingreppet, gör nu sin debut i operationssalsmiljöer.

Maquet Magnus operationsbord

Maquet Magnus ger exceptionell flexibilitet åt din operationssal. Bordssystemet kan konfigureras fritt baserat på dina diagnostik- och behandlingsbehov. I kombination med den speciella bordstoppen och Transfer board kan du enkelt komma åt alla bilddiagnostiska metoder i nexaris Angio-MR-CT*. Även i tidskritiska situationer ger Maquet Magnus dig den frihet du behöver för att fatta bästa möjliga beslut för dina patienter.

Läs mer om Maquet Magnus

Anpassa din multimodala sal

Genom sömlös åtkomst till multimodal bilddiagnostik och sjukhusövergripande patientförflyttning skapar kombinationen av nexaris Angio-MR-CT* och PILOT en helt ny behandlingsupplevelse.
Låt oss förena våra krafter för att utforma operationssalen som kommer hjälpa dig att utveckla innovativa behandlingar.

Samarbeta med en erfaren partner

Sömlös integration handlar om mer än att bara leverera en nyckelfärdig lösning. Det handlar om att optimera arbetsflöden och arbetsutrymmen, synkronisera komponenter och implementera internationella hygienstandarder i hela salen.

Getinges projektplaneringsteam har den expertis och de verktyg som krävs för att utveckla en sammanhållen och harmonisk arbetsplats. Låt oss samarbeta för att utforma den optimala arbetsplatsen för din operationspersonal – vi har installerat fler än 1 000 hybridoperationssalar och kan det.

Utformad för tillväxt

Getinges hybridoperationssalar är en framtidssäker och långsiktig investering. Vi baserar vår hybridoperationssal på en modulär layout, noggrant strukturerad med flexibilitet som möjliggör uppgradering av ny teknik medan gamla resurser ersätts. När innovativ ny kirurgisk teknik eller bildteknik utvecklas kan du integrera dessa nya inslag i din befintliga layout.

Ta en titt på våra hybridoperationssalar för att få en bättre bild av Getinges utbud av multimodala salar.

Hitta mer information om hybridoperationssalar

Referenser

* Informationen refererar till produkter från tredjepartstillverkare och det rättsliga ansvaret åligger därför dem. Kontakta tredjepartstillverkaren för mer information.

**Produkten är för närvarande inte tillgänglig.

***Produkterna/funktionerna (som nämns här) är inte tillgängliga i alla länder. Av lagstiftningsmässiga skäl kan deras framtida tillgänglighet inte garanteras.

Bilder och videor publiceras med tillstånd av Siemens Healthcare GmbH.