You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter
hospital-staff-in-front-of-INSIGHT-screen-discussing-surgery-progress

Säkra och effektiva
sjukhusvistelser från
inskrivning till utskrivning

Klinisk logistik

Överblick och hantering av vårdplatskapacitet i realtid, korrekta prognoser och välkoordinerade vårdförlopp från inskrivning till utskrivning är avgörande för att säkerställa vårdkvalitet, effektivt vårdflöde genom hela sjukhuset samt nöjda patienter och medarbetare. Getinges lösning för klinisk logistik hjälper dig att förbättra vården och patientsäkerheten samtidigt som den på ett effektivt sätt hjälper sjukhus att nå sina mål genom underlättat samarbete inom och mellan avdelningar.

Upptäck hur du kan förbättra effektiviteten för bättre medicinska utfall

INSIGHT är Getinges lösning för klinisk logistik som säkerställer smidig samverkan, samarbete och kommunikation på och mellan avdelningar, optimerar processer och underlättar för vårdpersonal att ge bästa möjliga vård för patienter.

Läs mer om INSIGHT

IT-lösningar för optimerade vårdflöden

Patientflödet är en komplex process som involverar många olika aktörer och funktioner. Getinges lösning för klinisk logistik främjar sjukhusöverskridande transparens, översikt och informationsdelning, vilket hjälper personalen att hantera ökande patientvolymer, vårdplatsbrist och de ständiga förändringar som är en realitet för de flesta sjukhus idag. Det primära fokuset är att följa patienten säkert och effektivt genom vårdkedjan, säkerställa en hög vårdkvalitet och smidig förflyttning mellan avdelningar.

Getinge supports the patient flow through the hospital

Relaterade produkter

Getinge erbjuder ett brett utbud av produkter, lösningar och tjänster som hjälper patienten genom hela vårdkedjan på ett säkert och effektivt sätt. Vi uppmuntrar dig att utforska vår värld och upptäcka hur vi kan hjälpa dig tillhandahålla bästa vårdkvalitet och förbättrade medicinska utfall.

OR-coordinator-books-surgery-and-views-surgery-schedule-with-Torin-OR-Management-software-solution-from-Getinge

Operationsplanering

Maximera resursutnyttjandet och förbättra samordningen med vår lösning för operationsplanering Vi hjälper dig planera, styra och optimera det kirurgiska arbetsflödet.

Sterile-staff-working-with-T-DOC-sterile supply-management-in-automated-CSSD

Hantering av steril utrustning

Vi erbjuder lösningar som förenklar processerna inom sterilgodshantering för att ge dig fullständig spårbarhet och säkerställa snabb leverans (JIT) för operationer.

Getinge PiCCO Technology

Avancerad hemodynamisk monitorering

En lättanvänd anestesimaskin bidrar till färre postoperativa komplikationer, minimerar användningen av anestesimedel och ser till att du får med tid med dina patienter.

getinge-hospital-efficiency-software-solutions-in-use-in-operating-room

Lösningar för hela sjukhuset

Getinges IT-lösningar erbjuder verktyg för bättre överblick
och effektivitet, vilket gör det möjligt för sjukhuspersonal att fokusera på att leverera bästa möjliga vård för sina patienter.