You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter
OR nurse updating Torin with surgical progress information with Torin OR Management Solution from Getinge

Effektiv planering av
 operationssalens schema

Operationsplanering

Standardisering, transparens, strömlinjeformade vårdflöden och integrerade digitala lösningar kan hjälpa dig att uppfylla de komplexa kraven inom dagens operationsplanering. Getinges lösning för operationsplanering är speciellt utformad för att möta utmaningarna på operationsavdelningen. Vår lösning stödjer snabb och tillförlitlig schemaläggning av operationer och effektivt resursutnyttjande på och mellan sjukhusets avdelningar. På det viset kan du hantera balansen mellan olika aspekter såsom kostnader, tid och en lugn vårdmiljö för dina patienter.

Upptäck hur du kan resursoptimera din operationsavdelning

Tack vare Torin, Getinges lösning för operationsplanering, kan du planera, kontrollera och optimera operationsflödet för maximalt resursutnyttjande, förbättrad samordning och bästa möjliga vård för patienterna.

Läs mer om Torin

IT-lösningar för optimerade vårdflöden

Det patientflödet före, under och efter operation är en komplex process som inbegriper många olika aktörer och funktioner. Getinge erbjuder lösningar för att optimera vårdflödet på operationsavdelningen genom att hjälpa personalen att enkelt och exakt planera och justera operationsplanen, både i närtid och på längre sikt. Vårt IT-system hjälper dig att fullständigt dokumentera patientens vårdförlopp och lära dig av din data för att utnyttja resurserna bättre.

IWS Integrated Workflow Solutions surgical flow map

Relaterade produkter

Getinge erbjuder ett brett sortiment av produkter, lösningar och tjänster som följer patienten genom hela vårdkedjan på ett säkert och effektivt sätt. Vi uppmuntrar dig att utforska vår värld och upptäcka hur vi kan hjälpa dig tillhandahålla bästa vårdkvalitet och förbättrade medicinska utfall.

Sterile-staff-working-with-T-DOC-sterile supply-management-in-automated-CSSD

Hantering av steril utrustning

Vi erbjuder lösningar för att förenkla processerna inom sterilgodshantering för att ge dig fullständig spårbarhet och säkerställa snabb instrumentleverans för operationer (JIT).

surgical-staff-using-tegris-or-integration-solution-from-getinge

Integration i operationssalen

Med vårt integrationssystem levererar vi video-, utrustning- och kommunikationsintegration för en enklare, säkrare och mer effektiv arbetsmiljö.

hospital-staff-in-front-of-INSIGHT-screen-discussing-surgery-progress

Patientflödeshantering

Våra lösningar för klinisk logistik säkerställer heltäckande samordning, samarbete och kommunikation inom och mellan olika avdelningar, vilket optimerar v¨årdflödet.

getinge-hospital-efficiency-software-solutions-in-use-in-operating-room

Sjukhusövergripande lösningar

Getinges IT-lösningar erbjuder verktyg för större enhetlighet
och effektivitet, vilket gör det möjligt för sjukhuspersonalen att fokusera på att leverera bästa möjliga vård för sina patienter.