You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Select Your Country or Region
Skicka
Covid-19 resurscenter
Getinge Connected Healthcare

Uppkopplad vård

Behovet av att göra mer med mindre är idag mer påtagligt
än någonsin tidigare.  

Uppkopplad vård möjliggör bättre vård med minskad ansträngning genom digitalisering av bästa möjliga rutiner, tillhandahållande av realtidsinformation och minskad administration. Det handlar kort sagt om lösningar som stödjer både bättre patientvård och bättre arbetsförhållanden för personalen. 

Vi erbjuder digitala lösningar som har utvecklats och optimerats för enkel användning under många år. Våra lösningar kan konfigureras för att passa varje vårdgivares specifika krav, vilket säkerställer enkel användning och ger verkliga och omedelbara fördelar. Det leder i slutändan till en förbättrad upplevelse för både patienter och personal.

Charlotte Enlund, Getinge

Framtidens vård är uppkopplad

Möt Charlotte Enlund, som leder det team på Getinge som arbetar med att koppla upp vården genom avancerad teknik som i slutändan möjliggör bättre vård.

Life-on-hold

Förkorta väntetiden. Här och nu.

Att vänta fungerar inte för de miljoner människor världen över vars operationer försenades av pandemin. Tack vare ny teknik kan du korta operationsköerna så att fler människor mår bättre snabbare.

Getinge Tegris OR Integration

Maximera utnyttjandet av din operationsavdelning

Med Tegris erbjuder vi dig en flexibel, banbrytande teknik som gör att du kan minska graden av komplexitet. Du kan garantera en säker, ordningsam miljö i dina operationssalar utan onödiga kablar eller behov av flera olika fjärrkontroller. Video över IP är den senaste lösningen för en avancerad operationssal.

Optimera det kirurgiska arbetsflödet

Översikt är nyckeln till hållbara arbetsförhållanden för sjukhuspersonalen. Hantera planeringen av operationer på såväl daglig som långsiktig basis med Torin.

Getinges virtuella sjukhus

Stig in för att interagera med
våra produkter och lösningar.

Patient in ICU

Föreställ dig en lugn intensivvårdsavdelning.
En plats där patienter kan läka och medicinska team kan utvecklas.

 
För Royal Belfast Hospital for Sick Children i Nordirland är uppkopplad medicinteknisk utrustning ett oumbärligt verktyg för att förbättra operationsplanering och vårdresultat.
På Dorsets länssjukhus har T-DOC förbättrat genomloppstiden för instrument och samarbetet mellan den steriltekniska avdelningen och operationsavdelningen.
När tekniken stödjer bättre medicinskt resultat och vårdeffektivitet: Hur understödjer Video-över-IP-system bild- och videohantering?