You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Affärsetik

Att våra medarbetare, kunder, underleverantörer och andra intressenter har förtroende för oss är fullständigt avgörande för företagets fortsatta framgång.

Uppförandekod

Getinges uppförandekod är tillsammans med de kärnvärden som definierar vår företagskultur själva fundamentet för hur vi bedriver vår verksamhet och hur vi agerar gentemot varandra och våra intressenter. Där så krävs har vi ett antal globala policys som understödjer uppförandekoden som dessutom kompletteras av lokala policys.

Vår uppförandekod bygger på internationella principer
  • FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
  • FN:s Global Compact-initiativ
  • ILO:s deklaration om grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet
  • OECD:s riktlinjer för multinationella företag

När verksamhet bedrivs i länder där lag och rätt har en svagare roll är uppförandekoden och de principer den bygger på mycket viktiga eftersom de i brist på inhemsk lagstiftning avgör hur verksamheten styrs.

Läs mer i vår uppförandekod

Antikorruption

Att bekämpa korruption är mycket viktigt för Getinge. Etik och moral är ledstjärnor för all vår verksamhet, något som också präglar alla våra relationer, både internt och externt. Vår globala antikorruptionspolicy utgår från företagets värderingar och syftar till att all affärsverksamhet ska bedrivas etiskt korrekt.

Uppförandekod för leverantörer

För att säkerställa att vår uppförandekod följs även inom vår leveranskedja måste samtliga leverantörer i sina avtal lova att följa villkoren i uppförandekoden.

Visselblåsarpolicy

Som en del av vår uppförandekod och antikorruptionspolicy har Getinge infört ett globalt visselblåsarsystem dit medarbetarna kan rapportera olämpligt beteende och andra avvikelser.

FN:s Global Compact-initiativ

Getinge har skrivit under FN:s Global Compact-initiativ och stödjer de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Årsredovisning

Läs mer om våra hållbarhetsinsatser i vår årsredovisning.

Konfliktmineraler

Vissa elektroniska enheter i våra produkter innehåller tantal, tenn, volfram och guld. Dessa metaller kallas för ”konfliktmineraler” eftersom de kan ha sitt ursprung i Demokratiska republiken Kongo där beväpnade rebellgrupper kontrollerar ett antal gruvor och fraktrutter.

Getinges ståndpunkt är att utvinningen av naturresurser aldrig får stödja dessa beväpnade grupper, varken direkt eller indirekt.

Vi är fast beslutna att vår leveranskedja ska vara konfliktfri. I de fall då potentiella konfliktmineraler används kommer vi att granska vår leveranskedja minutiöst för att säkerställa att mineralerna tillhandahålls från konfliktfria källor.