You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Denna webbplats använder cookies

Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Vill du veta mer om hur vi använder cookies och hur du kan hantera dem läs vår integritetspolicy.

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Bolagsstyrningsrapporter och revisionsberättelser

Ladda ned rapporter

Bolagsstyrningen i Getinge utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, Nasdaq Stockholms regelverk samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer. Getinge tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Detta innebär att ett företag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men skall då avge förklaringar där skäl till varje avvikelse redovisas. Getinge följer Kodens regler och redovisar förklaringar i de fall Getinge avvikit från kodens regler.