You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Nyheter

Valberedningen föreslår Professor Kristian Samuelsson till ny styrelseledamot i Getinge AB (publ) inför årsstämman 2021

Göteborg den 4 februari 2021

Valberedningen föreslår Professor Kristian Samuelsson till ny styrelseledamot i Getinge AB (publ) inför årsstämman 2021

Valberedningen i Getinge föreslår att Kristian Samuelsson, Professor i ortopedi vid Göteborgs Universitet samt överläkare i ortopedi vid Sahlgenska Universtitetssjukhuset, utses till ny styrelseledamot i samband med vårens årsstämma den 20 april 2021. Kristian Samuelsson föreslås efterträda Johan Stern som avböjt omval.

Vidare föreslår valberedningen oförändrat antal styrelseledamöter. Valberedningens övriga förslag och motiverade yttrande kommer att presenteras i samband med kallelsen till årsstämman.

Getinges valberedning inför årsstämman 2021 består av bolagets styrelseordförande, Johan Malmquist, samt representanter utsedda av följande ägare i storleksordning: Carl Bennet, ordförande i valberedningen (Carl Bennet AB), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Marianne Nilsson (Swedbank Robur), Anna Sundberg (SHB Fonder & Liv) samt Sophie Nachemson-Ekwall (representant för de mindre aktieägarna).

För mer information:

För ytterligare information kontakta valberedningens ordförande, Carl Bennet, genom Gunnel Magnusson 031 741 64 02.

Mediakontakt:

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications
Telefon: 0734 244527
E-mail:
anna.appelqvist@getinge.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 kl.13:00 CET.

Files

Dela: