You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Nyheter

Getinge ansluter sig till Science Based Targets initiative

Getinge ansluter sig till Science Based Targets initiative

Getinge ansluter sig till Science Based Targets initiative (SBTi) som ett nästa steg i att nå målet att bli ett koldioxidneutralt företag till 2025.

Getinge arbetar aktivt för att minimera sitt negativa miljöavtryck och har åtagit sig att uppnå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriella nivåer och att bli ett koldioxidneutralt företag till 2025.

– Att ansluta oss till Science Based Targets initiative är ett naturligt nästa steg för oss, säger Magnus Lundbäck, Executive Vice President Sustainability på Getinge. Detta är ett bra sätt att öka transparensen kring vårt engagemang och våra framsteg. Getinge strävar efter att bli ett koldioxidneutralt företag och har vidtagit ett antal åtgärder för att uppnå vårt mål. Några exempel är övergång till förnybara energikällor i produktionen och investeringar i grön certifiering, uppdatering av fordonsflottan och reseförfaranden, men även att hitta nya och smarta logistikalternativ.

Getinges hållbarhetsprogram omdefinierades och utökades under 2020, och företaget tillkännagav också sin avsikt att bli ett koldioxidneutralt företag till 2025. Jämfört med föregående år rapporterade Getinge vid årets slut 2020:

  • 14 % minskning av koldioxidutsläpp från produktionen
  • 8 % ökning av förnybara energikällor, från 36 % till 44 %.
  • 7 % ökning av återvunnet avfall i produktionen. Totalt återvanns 90 % av allt avfall i produktionen.

Om du vill veta mer om Getinges aktuella hållbarhetsarbete, besök Sustainability Update Report 2019.

Om Science Based Targets initiative

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact-initiativ, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF) och är ett av We Means Business Coalition åtaganden. Initiativet förespråkar vetenskapsbaserad målformulering som ett kraftfullt sätt att stärka företagens konkurrensfördel i övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Vetenskapsbaserade mål är mål för minskade utsläpp av växthusgas som ligger i linje med den nivå av koldioxidminskning som krävs för att uppfylla målen i Parisavtalet – att begränsa den globala uppvärmningen till 2 °C över förindustriella nivåer och sträva efter att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C.

 

Files

Dela: