You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Covid-19 resurscenter

Följ länken nedan för att läsa mer om hur vi kan hjälpa dig i kampen mot Covid-19.

Läs mere

Nyheter

Getinge och Göteborgs universitet inleder strategiskt forskningssamarbete

Göteborg den 17 februari, 2021

Getinge och Göteborgs universitet inleder strategiskt forskningssamarbete

I ett strategiskt partnerskap kommer Getinge att samarbeta med forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet om aktiviteter som rör kundcentrerad innovation och hållbarhet. Genom detta partnerskap får Getinge möjlighet att ta del av forskarnas relevanta och tillämpbara kunskap.

– Detta partnerskap är ett exempel på den utökade omfattningen av vårt eget arbete med hållbarhet, innovation och kundfokus liksom vårt engagemang för att hålla Getinge i framkant inom dessa forskningsområden. I slutändan kan kunskapen och erfarenheten som samlas in hjälpa oss att rädda ännu fler liv tillsammans med våra kunder, säger Magnus Lundbäck, Executive Vice President Human Resources & Sustainability.

Under den pågående pandemin har det blivit ännu tydligare att kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården är ytterst viktiga för samhället och att forskning, innovation och tekniska framsteg hjälper oss att möta framtidens utmaningar. Samtidigt måste hållbarhetseffekterna av ny teknik och nya affärsmodeller beaktas.

– Jag är väldigt entusiastisk över programmet och det strukturerade samarbetet som Handelshögskolan och Getinge tillsammans har utvecklat. Ambitionsnivån är hög och avsikten tydlig, att bidra till en djupare förståelse för hållbar affärsutveckling. Programmet är ett innovativt sätt att organisera forskningssamarbete med organisationer utanför akademin, vilket säkerställer både hög samhällsrelevans och grundläggande akademiska värden. Det är således också en modell för framtiden, säger Per Cramér, rektor på Handelshögskolan.

En stor och viktig del av samarbetet är två doktorandtjänster, där en doktorand studerar innovationsorganisation och den andra strategisk hållbarhet.

Projektorganisationen för innovation kommer att fokusera på hur Getinge kan förbättra processer och organisation av aktiviteter där människor med olika kompetens deltar, för att möjliggöra införande av nya produkter och lösningar. Detta inkluderar mobilisering av kunskap och samordning av aktiviteter och ansvarsområden inom företaget, men även tillsammans med andra partners och kunder så som läkare, sjuksköterskor och sjukhustekniker.

Det strategiska hållbarhetsprojektet kommer att fokusera på företagens försök att ta hållbarhetsarbetet till själva kärnverksamheten. Getinge har nyligen kommunicerat en ambition om att vara koldioxidneutrala år 2025. Detta är ett strategiskt steg i arbetet med att hålla sig i branschledande inom hållbarhetsarbete. Några av de viktigaste aspekterna i doktorandprojektet är bland annat hur man integrerar hållbarhet i produktutveckling och kunderbjudanden.

Ansökan till doktorandtjänsterna ska vara inkommen senast 1 mars 2021. Läs mer om tjänsterna här >>

Files

Dela: