You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information.

Switch to the US site

Nyheter

Getinges Årsredovisning 2017

8 mars 2018, Göteborg

Getinges Årsredovisning 2017

Getinge ABs årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig på bolagets svenska hemsida www.getinge.com. Ladda ner årsredovisningen här.

En tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras per post till samtliga aktieägare som har meddelat bolaget att de önskar erhålla årsredovisningen. Den engelska versionen av Getinge ABs årsredovisning 2017 förväntas finnas tillgänglig inom tre veckor. 

För mer information kontakta

Lars Mattsson,
Head of Investor Relations
Tel: 010-335 00 43
Email: lars.mattsson@getinge.com

 Kort om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden. 

Files

Dela: